Steun comité dat de Nederlandse staat aanklaagt wegens koloniale oorlog tegen Indonesië

Jeffry Pondaag.
Jeffry Pondaag.

Al jarenlang klaagt het Comité Nederlandse Ereschulden via rechtszaken de Nederlandse staat aan vanwege de oorlogsmisdaden die zijn begaan tijdens de koloniale oorlog tegen Indonesië vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dat leidde ertoe dat de rechter enige tijd geleden schadevergoedingen toekende voor het bloedbad in het dorp Rawagede en voor de massamoord in Zuid-Sulawesi. De roofstaat aan de Noordzee moest met de billen bloot. Het comité bereidt momenteel nieuwe rechtszaken voor en vraagt iedereen om deze zaken financieel te steunen.

Het gaat om de zaak Rengat in Sumatra, waar door het Nederlandse leger 2.600 burgers zijn geëxecuteerd en die op 5 januari 1949 in de Indargiri-rivier zijn gedumpt. En om de zaak Solok, een dorp in Sumatra dat door Nederlandse militairen op 4 januari 1949 in brand werd gestoken. In 2015 hebben comité-voorzitter Jeffry Pondaag en andere betrokkenen onderzoek gedaan in die gebieden. Dat onderzoek is van levensbelang voor de bewijsvoering in de rechtszaken. In 2016 moeten Pondaag en mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld, die ook de eerdere zaken van het comité heeft gedaan, voor verder onderzoek opnieuw naar Indonesië.

De kosten van het nieuwe onderzoek worden begroot op 6.800 euro. Iedere gift, klein en groot, is van harte welkom. Hoe meer financiële steun, hoe meer kans dat ook deze nieuwe zaken tot overwinningen zullen leiden. Het werk van het comité is belangrijk en noodzakelijk. Daarmee wordt de Nederlandse staat namelijk steeds meer onder druk gezet om zeventig jaar na de koloniale oorlog eindelijk eens volmondig en onvoorwaardelijk te erkennen dat men met het voeren van die oorlog aan de verkeerde kant stond. Op die erkenning zitten de inmiddels hoogbejaarde nabestaanden van de vermoorde slachtoffers al jaren te wachten. In samenwerking met het comité stellen ze daarom de Nederlandse staat aansprakelijk voor de begane oorlogsmisdaden.

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL57RABO0131928341 t.n.v. KUKB te Heemskerk o.v.v. “slachtoffers Sumatra”.

Harry Westerink