Steun de inwoners van Bonaire bij hun strijd voor klimaatrechtvaardigheid, en teken deze verklaring!

Bij de demonstratie op 11 januari 2024 in Den Haag.

In samenwerking met Greenpeace hebben inwoners van Bonaire de Nederlandse staat aangeklaagd, omdat het eiland onder water dreigt te lopen door de opwarming van de aarde. “Of je nu op Ameland, Bonaire of in Valkenburg woont, iedereen wil dat de regering ons beschermt tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Nu én in de toekomst. Maar Den Haag doet te weinig om ons te beschermen”, aldus een aantal inwoners van Bonaire die eisende partij zijn in de rechtszaak tegen de staat.

De oproeptekst voor het steunen van deze strijd vervolgt met: “En voor de inwoners van Bonaire heeft de regering niet eens een plan. Dat druist in tegen hun mensenrechten. Inwoners van Bonaire eisen samen met Greenpeace rechtvaardig klimaatbeleid:

  • De regering moet gevaarlijke klimaatverandering tegengaan: haar fair share leveren aan het doel van maximaal 1,5 graad opwarming wereldwijd en de CO2-uitstoot sneller terugdringen.
  • De regering moet plannen maken om inwoners van Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, die nu al gevoeld worden.

We moeten nu actie zien, dat is van levensbelang.”

Wil je ook de klimaatstrijd van de inwoners van Bonaire steunen, teken dan deze verklaring

Harry Westerink