Strijdbare actie uit solidariteit met flexhuurder Jelena (beeldverslag)

Zo’n dertig mensen deden vanmiddag mee aan een protestactie ter ondersteuning van flexhuurder Jelena, die dakloos dreigt te worden gemaakt door toedoen van de gemeente Den Haag die haar bijstandsuitkering heeft stopgezet. De actie, die was georganiseerd door de Bond Precaire Woonvormen (BPW), vond plaats bij de ingang van het Haagse stadhuis. De activisten spraken er schande van hoe schofterig de ambtenaren in het gemeentelijke “ijspaleis” Jelena hadden behandeld en eisten woon- en financiële zekerheid voor haar.

Naast Jelena zelf en mensen van de BPW namen ook mensen van BIJ1 en anderen deel aan het protest. Namens Doorbraak hield ik ook een praatje. Er werden leuzen geroepen als “Huizen voor mensen, niet voor winst” en “Hoe laat is het? Solidariteit!”. Jelena was zichtbaar opgetogen over de steun die ze kreeg. Ze vertelde dat ze vandaag had gesproken met een gemeente-ambtenaar die “niets kon beloven”, maar wel liet doorschemeren dat ze misschien volgende week weer bijstand zou gaan krijgen. Ook strijdt Jelena voor urgentie voor een sociale huurwoning. Maar dat blijkt erg lastig te zijn, zodat te verwachten valt dat haar gevecht voor goede woonruimte en voldoende inkomen nog lang niet voorbij is. Gelukkig kan ze daarbij wel rekenen op steun van BPW-ers en andere activisten.

Harry Westerink

Hieronder mijn praatje tijdens de actie.

Ik ben Harry en ik ben lid van de actiegroep Doorbraak. Doorbraak strijdt samen met mensen in een gemarginaliseerde positie voor veiligheid, gelijkwaardigheid en bestaanszekerheid. Die strijd richt zich tegen neo-liberalisering, flexibilisering, criminalisering, stigmatisering en dehumanisering. Flexhuurders, flexwerkers en baanlozen zijn grote groepen mensen in de samenleving die in de hoek zitten waar de klappen vallen. Maar zij vechten terug, wij vechten terug. Daarom staan we hier, bij het Haagse stadhuis. We laten ons niet kisten, we eisen rechtvaardigheid.

We staan hier om Jelena te steunen. Zij moet woonzekerheid, bestaanszekerheid, zorg en veiligheid krijgen. Zij moet een inkomen hebben om van te kunnen leven. Zij moet een dak boven haar hoofd hebben. Zij moet met respect worden behandeld. Het gemeentebestuur van deze stad moet haar dat allemaal geven. Dat zijn de wethouders en de burgemeester verplicht. Ik heb begrepen dat inmiddels het crisisteam huisuitzettingen is ingeschakeld. Dat is op het laatste moment gebeurd, pas nadat Jelena zelf in actie was gekomen, in samenwerking met de BPW. Pas op het laatste moment, maanden nadat de gemeente de bijstandsuitkering van Jelena had stopgezet, blijkt de gemeente ineens huurgeld te kunnen voorschieten. Dat is een klein resultaat in de strijd van Jelena en haar bondgenoten tegen dreigende dakloosheid. Maar het biedt geen structurele oplossing. Jelena moet namelijk urgentie krijgen voor een sociale huurwoning. Dat is de woonzekerheid die ze nodig heeft.

Waarom zijn gemeente-ambtenaren zo schofterig omgegaan met Jelena? Waarom hebben ze pats boem de stekker uit het stopcontact getrokken door haar bijstandsuitkering stop te zetten? Wat is dat voor smerig uithongerings- en verpauperingsbeleid? Geef Jelena vandaag nog opnieuw een bijstandsuitkering, geef haar een inkomen en een sociale huurwoning. Respecteer haar, behandel haar menswaardig.

We staan hier uit solidariteit met Jelena. Maar we staan hier ook met in ons hoofd al die andere mensen die nauwelijks kunnen rondkomen van hun inkomen. Zoveel mensen die een veel te hoge huur moeten betalen voor de schaarse woonruimte die ze nog weten te vinden. Zoveel mensen die aan het eind van hun geld een stuk maand overhouden. Steeds meer mensen die dakloos worden gemaakt.

Ik heb zelf al lange tijd een bijstandsuitkering. En ik zie dat in dit land de rijken rijker en de armen armer worden. Mark Rutte en zijn rijkeluisvriendjes pakken geld af van de armen en bevoordelen de rijken. Dat is asociaal. Mensen in de bijstand krijgen steeds meer te maken met controle, disciplinering, criminalisering en stigmatisering. Dat moet stoppen. Niet alleen in het geval van Jelena, maar ook bij al die andere mensen in de bijstand. Niet alleen in Den Haag, maar overal in het land.

Rechtse klojo’s proberen ons bang te maken en roepen: wie niet werkt, die zal niet eten. Maar ik zeg: wie niet betaald werkt, die zal ook eten. Wie niet betaald werkt, die moet ook kunnen leven. Wie een laag inkomen heeft, die moet ook fatsoenlijk kunnen wonen. Er is genoeg geld en welvaart. Het is alleen volkomen scheef en onrechtvaardig verdeeld.

Wij, mensen in de bijstand, wij zijn het zat om financieel te worden uitgekleed, om gekort te worden op onze uitkering, om te worden bestolen door gemeente-ambtenaren die het laatste financiële vangnet dat ons nog rest, van ons afpakken. We hebben er genoeg van om te worden gedwongen om onbetaald te moeten werken voor onze uitkering, op straffe van korting op of stopzetting van die uitkering. We worden pisnijdig om te worden gebrandmerkt als fraudeurs, terwijl de bazen van de staat en de bedrijven aan de lopende band frauderen, belasting ontduiken, smeergeld aannemen en de mensenrechten aan hun laars lappen.

Mensen met een laag inkomen, zonder een baan en met een baan, eisen het recht op om hun eigen leven te bepalen. We willen niet meedoen aan de oorlog van allen tegen allen, die eist dat we steeds productiever moeten worden. We hebben geen zin in het systeem van trappen naar onderen en likken naar boven. We weigeren mee te doen aan de racistische en seksistische verdeel- en heerspolitiek die probeert om ons tegen elkaar uit te spelen. We willen niet concurreren met onze medemensen, we willen elkaars bondgenoten zijn in de strijd voor veiligheid, gelijkwaardigheid en bestaanszekerheid.

En daarom staan we hier. Voor Jelena, voor iedereen die zich in een vergelijkbare positie als Jelena bevindt of die daar ooit in terecht zou kunnen komen. Een voor allen, allen voor een. Dat is ons motto, dat is de solidariteit waarmee we in actie komen. Nu, morgen, overmorgen, volgende maand. En altijd opnieuw, omdat het nodig is, omdat we allemaal mensen zijn, met menselijke waardigheid.