Strijdbare manifestatie tegen bezuinigingen in Den Haag

Luisteren naar Agnes Jongerius
Zo langzamerhand komen ook in Nederland de acties tegen de bezuinigingen op gang. In veel andere Europese landen is er al wat langer verzet. Dat was vandaag goed te zien op de Europese actiedag. In Spanje was er zelfs een algemene staking, die in Barcelona tot rellen leidde. In een centrale demonstratie in Brussel protesteerden naar schatting 50 duizend mensen. En in Den Haag waren er zo’n 1.500 leden van de AbvaKabo FNV bijeen onder het motto “sterk voor het publieke werk”.

Ze protesteerden tegen wat de bond “visieloos snijden” noemt. Nu lijkt dat te suggereren dat snijden door de aanwezigen wel te verteren zou zijn als het maar met een visie zou gebeuren. Maar toen JOVD-voorzitter Martijn Jonk tijdens een debatje op het podium met een visie en allerlei concrete bezuinigingsplannen kwam, werd hij flink uitgejouwd. Het leek niet voorstelbaar dat er een visie is te bedenken die snijden voor de bondsleden acceptabel kan maken.

Op de manifestatie waren ook flink wat activisten van allerlei linkse organisaties en partijen afgekomen, zoals van Socialistisch Offensief, DIDF, PRIME, Rode Morgen, IS, SP en Doorbraak. Rekening Retour maakte ook veel publiciteit. Er hing sowieso over het algemeen een strijdbare sfeer.

Minder was dat een groepje jonge mannen, gehuld in AbvaKabo-petjes, -sjaaltjes en -hesjes, kort probeerde te voorkomen dat de Doorbraak-krant werd uitgedeeld, nadat ze hoorden dat die tegen Wilders is. Ze riepen argeloze collega-bondsleden om zich heen op om de krant op de grond te gooien. De PVV was een goede partij die juist voor mensen als hen opkwam, zo werd geroepen. Een vervelende, ietwat agressieve minieme minderheid, die hopelijk de komende maanden in gaat zien wat ‘hun’ partij werkelijk voor mensen als hen in petto heeft.

Volgende halte: de manifestatie van Rekening Retour op 23 oktober, eveneens in Den Haag. Hieronder nog drie sfeerfoto’s

Eric Krebbers

Trommelen tegen de bezuinigingen
Vlag van Turks-Nederlandse zelforganisatie DIDF
Een beetje moe?