Strijdbare vakbondsmensen aan het woord in nieuwe Grenzeloos-brochure

Cover van de brochure.

“Een bond is in essentie een organisatie van mensen die samen sterker willen staan”, zegt Ger Geldhof, bestuurslid van Abvakabo FNV, in een interview met Grenzeloos. Onlangs heeft Grenzeloos de brochure “Vakbondswerk aan de basis” uitgebracht, waarin ze bestuursleden, kaderleden en een organizer van de vakbond interviewen. De strijdbare geluiden binnen de vakbond komen in deze brochure goed naar voren. Waar alle geïnterviewden het over eens zijn: we willen een democratische en strijdbare vakbond.

De interviews zijn afgenomen door Willem Bos, redacteur van de brochure. Ook heeft Bos een eigen artikel geschreven: “De geboorte van een nieuwe vakbeweging”. Daarin geeft hij aan dat de belangrijkste les uit de schoonmaakstaking van april 2010 is dat de leden het er zelf voor het zeggen hadden. Dat is democratie.

Ook beschrijft Bos organizing als “een methode die geschikt is voor bepaalde sectoren met bepaalde omstandigheden”. Patrick van Klink, al dertig jaar kaderlid bij het Unileverbedrijf Van den Berg, vindt organizing een goede aanpak. “Maar”, zegt hij, “je moet er geen wonderen van verwachten”.

Het streven naar een strijdbare en democratische vakbond is duidelijk zichtbaar in elk artikel en interview in de brochure. Over de vraag hoe dat te bereiken, zegt Bos dat organizing in het geval van de schoonmakers daar een basis voor heeft gelegd, maar dat er in Abvakabo FNV een ander proces gaande is. Namelijk dat daar een nieuw bestuur is dat opkomt voor een strijdbare en democratische vakbond.

Kun je met een bestuurswisseling an sich een strijdbare en democratische vakbond creëren? Nee. Het bestuur moet maatregelen nemen: naar de leden toe stappen en de leden “informeren, activeren, organiseren en mobiliseren”, zoals Lot van Baren, bestuurslid Abvakabo FNV, zegt. Van Baren vertelt dat ze het voorstel hebben ingediend om organizing met de Abvakabo FNV structureel op te pakken, om de bond op de werkvloer te versterken en daar ook meer aanwezig te zijn.

Organizing is het echte vakbondswerk en de oplossing om de vakbond te veranderen van “uw zaakwaarnemer” tot “de vakbond op de werkvloer”. Want bij organizing gaat het juist om het zijn van een vakbond “van” de leden in plaats van een vakbond “voor” de leden. Om dat te bereiken is het niet alleen noodzakelijk om het bestuur en de werkorganisatie van de vakbond zo ver te krijgen, maar ook om dat bewustzijn aan de werknemers op de werkvloer mee te geven. Daarvoor is het noodzakelijk om een goed plan te hebben, goed onderzoek te doen, en je goed te focussen. Daarvoor is het belangrijk om concrete en haalbare doelen te stellen, een sterk kader te bouwen op de werkvloer, en dat kader dan goed te ondersteunen, zodat zij de collega’s kunnen mobiliseren om deze concrete doelen te bereiken. En dat is precies wat organizing inhoudt. Dus organizing is niet slechts een methode die in bepaalde sectoren onder bepaalde omstandigheden zal werken. Organizing is het echte vakbondswerk om de vakbond strijdbaarder en democratischer te maken.

Wil je meer weten over de ervaringen van actieve vakbondsmensen, dan is het zeker een aanrader om deze brochure te lezen.

“Vakbondswerk aan de basis”. Bestellen? Maak € 3,50 over giro 5571638 t.n.v. Grenzeloos o.v.v. bestelling “Vakbondswerk aan de basis”. Vergeet niet je adres erbij te vermelden. Neem voor meerdere exemplaren even contact op met: info@grenzeloos.org.

Emek Egeli