Tegen Wilders, maar liever niet op de manier van Mohamed Rabbae

Mohamed Rabbae
Voormalig GroenLinks-Tweede Kamerlid Mohamed Rabbae wordt nog regelmatig gevraagd om op anti-racisme- en anti-oorlogdemonstraties te komen spreken. Helaas wordt zijn verhaal er de laatste tijd niet beter op. Steeds vaker omschrijft hij Geert Wilders als een instrument van Israël.

Afgelopen zaterdag was hij in Amsterdam aanwezig op de demonstratie tegen racisme en uitsluiting. “Volgens mij is Wilders een racist in dienst van Israël”, zei hij daar in een interview. “Israël ziet dat de aanwezigheid van Arabieren en moslims in Europa op den duur invloed kan hebben op de politiek van Europa, van de Europese gemeenschap, jegens Israël. Dat zal niet in positieve zin voor Israël gaan. En dan hebben zij in Wilders wel een geschikt instrument in Nederland, maar ook in Europa, om alles te doen om het leven van de moslims en de Arabieren en de Turken zwaar te maken. En het liefste om ze eigenlijk weg te krijgen uit Europa. Dat is de strategie van Israël, en hij is bezig met uitvoering van die strategie.” Het interview is te zien in dit filmpje.

Wilders heeft zich inderdaad regelmatig bijzonder positief over Israël uitgelaten. Hij ziet Israël als een voorste linie van het westen in de strijd tegen de islam. En hij heeft, zoals bekend, goede banden met bepaalde extreem-rechtse stromingen in Israël, net overigens als met allerlei extreem-rechtse stromingen in de VS en Europa.

Maar veel belangrijker is het voor critici om te constateren dat Wilders‘ PVV een extreem-rechtse afsplitsing is van de VVD, en dat Wilders oorspronkelijk komt uit de stal van Frits Bolkestein, de rechtsbuiten van de VVD. En dat de PVV altijd heeft gefungeerd als een handig excuus voor al die andere partijen die ook naar rechts willen. “We moeten wel, om geen kiezers te verliezen aan de PVV.” Maar dat laat onverlet dat Wilders soms ook een ongeleid projectiel is, een partijleider die meegesleept wordt door zijn eigen racistische waanbeelden en machtswellust. En in de ogen van een aantal liberalen vormt hij vooral een smet op het blazoen van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat wil immers graag winsten blijven wegslepen uit landen waar veel moslims wonen.

Voor links is het van belang om te benadrukken dat Wilders voorop gaat in de aanval op de onderklasse in het algemeen, en de “allochtone” onderklasse in het bijzonder. Hij zaait via zijn racisme verdeeldheid waardoor allerlei keiharde ingrepen makkelijker doorgevoerd kunnen worden.

Links moet uiterst kritisch zijn op de repressieve praktijken van de Israëlische staat, zoals op die van elke andere staat. Maar Israël zit niet achter Wilders’ rol in de neo-liberale aanval hier op de laatste restjes georganiseerde solidariteit, zoals de uitkeringen en de zorg.

De aandacht richten op Israël ondermijnt de strijd tegen Wilders. Want wat kunnen we dan nog doen? Actievoeren bij de Israëlische ambassade en roepen dat dat land met zijn tentakels van Nederland af moet blijven? En de acties tegen het racisme en de bezuinigingen van Wilders en Bruin I voorlopig maar even achterwege laten tot Israël bakzeil haalt? Nee, het is echt iets voor nationalisten, en niet voor linksen, om te proberen de oorzaken van allerlei problemen in het buitenland te leggen. En om juist Israël verantwoordelijk te maken, daar schieten we helemaal niets mee op. Het is immers een lange onfrisse traditie om Joden aan te wijzen als een groep mensen die in het geheim allerlei grote plannen proberen uit te voeren. Nazi’s staan in die traditie, maar ook veel religieuze fundamentalisten en zelfs sommige ‘linksen’. Met die traditie wil de beweging tegen Wilders natuurlijk niet geassocieerd worden, en Rabbae vanzelfsprekend ook niet.

Vermoedelijk probeert Rabbae met zijn verhalen over Israël de grote groepen migranten aan te spreken die de afgelopen 10 jaar af en toe gemobiliseerd konden worden tegen oorlogen in het Midden-Oosten en speciaal rond Israël/Palestina. Die demonstranten werden vooral aangesproken op een speciale verbondenheid die ze zouden hebben met de onderdrukte Palestijnen als “islamitisch broedervolk”. Het is geweldig dat Rabbae nu probeert om deze mensen weer bij de strijd te betrekken, in dit geval bij die tegen Wilders. Maar zou hij dan in plaats van naar Israël, niet beter kunnen verwijzen naar de miljoenen mensen in Tunesië en Egypte die hun dictators wegjoegen? En ons de strijders ten voorbeeld stellen die daar nog druk mee bezig zijn in onder meer Marokko, Libië, Jemen, Bahrein, Syrië en Saoedi-Arabië? Rabbae moet geen beelden oproepen van schimmige Joden die aan Wilders’ touwtjes trekken, maar juist van dappere mannen en vrouwen op het Tahrirplein of het Pearlplein, die onwaarschijnlijk standvastig waren in hun strijd en allerlei aanvallen van rechtse lui weerstonden. Dat spreekt aan!

Rabbae spreekt regelmatig, ook in de video, van “wij moslims”. Het is echter de vraag hoeveel moslims zich nu werkelijk nog door hem vertegenwoordigd voelen, als hij maar zo bezig blijft over Wilders en Israël.

Eric Krebbers