Nu ook razzia’s van vreemdelingenpolitie in privé-woningen

Politiewoordvoerder Hoonhout
“Au pairpolitie opent jacht op uitbuiters”, aldus de schreeuwerige kop van De Telegraaf. De krant van rechts Nederland meldt dat de vreemdelingenpolitie momenteel door het land trekt om “bezoekjes te brengen aan ouders die hun kinderen toevertrouwen aan de zorg van een au pair”. Onder het mom van de bestrijding van uitbuiting valt de vreemdelingenpolitie nu ook stelselmatig woningen binnen om arbeiders zonder verblijfsrecht op te pakken. Daarmee lijken de razzia’s op de werkvloer te worden uitgebreid naar de privé-sfeer.

De invallen in privé-woningen maken deel uit van een proefproject dat samenhangt met de invoering van de inmiddels aangenomen Wet Modern Migratiebeleid. Op grond daarvan kunnen gezinnen alleen nog maar via een bemiddelingsbureau een au pair inhuren. “Daarom worden nu steekproefsgewijs controles gehouden. Er wordt gekeken of de bureaus die hiervoor in aanmerking komen wel voldoen aan de regels. De jongeren werken hier in het kader van de culturele uitwisseling en daar moet iedereen zich aan houden”, aldus een IND-woordvoerder. De au pairs mogen maximaal 30 uur per 5 dagen werken, en hebben recht op kost en inwoning en minimaal 300 euro zakgeld. Ook mogen ze alleen maar licht huishoudelijk werk doen. Volgens woordvoerder Wim Hoonhout van de politie Haaglanden hebben “de controles” in de Haagse regio nog weinig problemen aan het licht gebracht. “We hebben uiteraard wel eens te maken met au pairs die stelen of vriendjes binnenlaten die het hele huis leegroven. Die gaan meteen terug naar het land van herkomst.” Hoonhout maakt daarmee duidelijk dat de prioriteit van de politie heel ergens anders ligt dan bij de bestrijding van uitbuiting van au pairs door hun gastgezinnen.

Er zitten nogal wat merkwaardige kanten aan het optreden van de “au pairpolitie”. Zo is het formeel gezien helemaal niet de taak van de vreemdelingenpolitie om onderzoek te doen naar arbeidsomstandigheden. Dat gebeurt namelijk door de Arbeidsinspectie. De politie gebruikt de bestrijding van uitbuiting dan ook als een ideologische dekmantel waaronder men geruisloos huishoudelijk werkers zonder verblijfsrecht wil kunnen oppakken. Want het gaat de vreemdelingenpolitie vanzelfsprekend vooral om de verblijfsstatus van “de buitenlandse kindermeisjes”. Bovendien is het vreemd dat de vreemdelingenpolitie privé-woningen binnenvalt, als men de bemiddelingsbureaus voor au pairs zegt te willen controleren.

Onder au pairs en vooral onder huishoudelijk werkers zonder papieren kunnen dit soort politie-invallen grote beroering en angst teweegbrengen. De al jarenlang voortgaande razzia’s op werkvloeren in onder meer de glastuinbouw, horeca, bouw en krantendepots hebben ertoe geleid dat arbeiders zonder papieren daar nog maar moeilijk een inkomen kunnen verwerven. Als ook huishoudelijk werkers in privé-woningen worden uitgerookt via razzia’s, dan wordt mensen zonder papieren opnieuw een mogelijkheid ontnomen om te kunnen overleven.

De jacht op illegale huishoudelijk werkers lijkt de laatste tijd te worden geïntensiveerd. Eerder al bleek dat de vreemdelingenpolitie Kennemerland in samenwerking met busmaatschappij Connexxion jaagt op Afrikaanse domestic workers die dagelijks met de bus naar hun werkplekken gaan, de protserige villa’s in het sjieke Bloemendaal en Aerdenhout. De door FNV Bondgenoten ondersteunde campagne van domestic workers voor erkenning en respect blijkt eens te meer een bittere noodzaak.

Harry Westerink