Teken ook de steunverklaring van het Haagse vluchtelingenkamp “Recht op bestaan”!

Het tentenkamp.

“Vluchtelingen dienen niet rond te zwerven en te verpauperen, maar behoren bescherming en een toekomstperspectief te krijgen. Want geen mens is illegaal en mensenrechten hebben we allemaal!” Aldus een verklaring van de steungroep Vluchtelingenkamp Koekamp Den Haag, waarmee organisaties en individuen zich solidair kunnen tonen met de vluchtelingen van het Haagse tentenkamp “Recht op bestaan”. De steungroep, waar ook Doorbraak aan deelneemt, roept iedereen op om de steunverklaring te ondertekenen en verder te verspreiden.

Het actiekamp op de Koekamp bij station Den Haag Centraal bestaat inmiddels meer dan vier weken. In weer en wind voeren de vluchtelingen een overlevingsstrijd en laten ze zien dat ze hier zijn en hier willen blijven. De materiële steun aan het kamp is inmiddels aardig op gang gekomen. Nu is het tijd om het draagvlak met de vluchtelingen te vergroten en de solidariteit van organisaties en individuen in Den Haag en elders zichtbaar te maken. Dat verstevigt de positie van de vluchtelingen en versterkt de druk op de verantwoordelijke politici, bestuurders en ambtenaren. Het is de bedoeling van de steunverklaringsactie om bij te dragen aan verbreding en verdieping van de strijd van de vluchtelingen.

Hier vind je de integrale tekst van de steunverklaring. Hier vind je een begeleidende tekst waarmee je anderen kunt oproepen om de steunverklaring ook te ondertekenen. Hier vind je een handtekeningenlijst.

Wat kun je doen? Verklaar jezelf en/of je organisatie solidair met de vluchtelingen en laat dat weten door een ondertekende steunverklaring:
– in te leveren bij het tentenkamp op de Koekamp bij station Den Haag Centraal
– te scannen en te mailen naar: leiden@doorbraak.eu
– per post te versturen naar: Doorbraak, Middelstegracht 38, 2312 TX Leiden

De steungroep stelt het op prijs als organisaties en individuen die zich solidair hebben verklaard, dit ook in het openbaar laten weten, bijvoorbeeld via hun website, nieuwsbrief, maillijst en Facebook-pagina. De steungroep roept ondertekenaars ook op om anderen te vragen om solidair te zijn met de vluchtelingen. Hoe meer steun de vluchtelingen krijgen, hoe meer kansen ze hebben om succes te boeken.

De actievoerders van het tentenkamp zijn begonnen met een tweede actievierdaagse. Met 40 mensen hebben ze gisteren gedemonstreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie. De komende dagen volgen er nog andere activiteiten, zoals een demonstratie naar het CDA-hoofdkantoor, een informatiestand op het Spuiplein, en een demonstratie door de Haagse binnenstad. Hier vind je meer informatie.

Harry Westerink