Teken de petitie tegen deportatie van vluchtelingen naar Afghanistan!

Symbook van de acties
Symbool van de acties.

Tien mensenrechtenorganisaties zijn enige tijd geleden begonnen met een petitie tegen de deportatie van vluchtelingen naar Afghanistan. “Wij zijn zeer bezorgd over de (gedwongen) terugkeer van Afghaanse burgers. Uitzettingen vinden plaats terwijl er sprake is van een grootschalig, wijdverspreid conflict en ernstige mensenrechtenschendingen”, aldus de petitie, die is gericht aan VVD-staatssecretaris Mark Harbers en aan de Tweede Kamer. Teken ook deze petitie!

De petitie vervolgt met: “Gedwongen terugkeer naar Afghanistan is in strijd met het kernprincipe van het vluchtelingenrecht dat een vluchteling niet mag worden uitgezet naar een land waar zijn/haar leven of vrijheid wordt bedreigd.” De tien organisaties (Amnesty International, Defence for Children, Don’t send Afghans back, Kerk in Actie, PAX, Save the Children, stichting INLIA, stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland) roepen Harbers op om te stoppen met het uitzetten van afgewezen Afghaanse vluchtelingen. “De Nederlandse overheid vindt dat Afghanen kunnen worden teruggestuurd omdat het land veilig genoeg is”, schrijven de organisaties. “Het tegendeel is waar. Bloedige bomaanslagen en ernstige mensen- en kinderrechtenschendingen zijn aan de orde van de dag. Scholen worden onder vuur genomen. Kinderen worden geronseld als soldaat en religieuze, etnische en seksuele minderheden worden vervolgd. Afghanistan is een land in oorlog, dus #stuurzenietterug.”

Migratiebeheersing

Zoals bekend, spreken deze organisaties zich in het algemeen zeker niet principieel uit tegen de deportatie van alle vluchtelingen uit welke landen dan ook. Clubs als INLIA en VluchtelingenWerk gaan juist akkoord met de fundamenten van de keiharde politiek van migratiebeheersing en houden zich daarom ook bezig met terugkeertrajecten. Toch is het van belang om de petitie te ondertekenen, omdat daarmee alle Afghaanse vluchtelingen in Nederland een steun in de rug kunnen krijgen.

Op 30 mei wordt de petitie aangeboden aan Harbers en de Tweede Kamer. In het weekend ervoor, op 25, 26 en 27 mei, vinden er in het kader van deze petitie in diverse steden lokale acties plaats. In februari was er al een Europese actiedag tegen de deportatie van Afghaanse vluchtelingen, met onder meer een protest in Utrecht, waar veel Afghanen aan meededen. Dat protest was mede georganiseerd door Don’t send Afghans back, een van de organisaties die de petitie hebben opgesteld.

Harry Westerink