Teken de petitie tegen uitzetting van de Angolese zussen Gloria en Maura Afonso Nzaw!

De zussen Gloria en Maura Afonso Nzaw moesten tien jaar geleden vluchtten uit Angola, nadat hun vader om politieke redenen was vermoord. Hun moeder was al eerder overleden. Als weeskinderen van 15 en 13 jaar hoopten ze in Nederland asiel te krijgen. Maar het werd een lange lijdensweg, waarbij de IND de kinder- en mensenrechten voortdurend schond, en na tien jaar dreigen ze nu te worden uitgezet. Momenteel verblijven ze in azc Ter Apel. Ondersteun de zussen en teken de petitie tegen uitzetting en voor verblijfsrecht.

Uit de petitietekst: “In Nederland aangekomen, werden ze allebei apart gehoord door de IND, zónder dat hun advocaat of voogd aanwezig was, zoals gebruikelijk is bij minderjarige asielzoekers. Het verhaal dat ze tien jaar geleden verteld hebben, is verwarrend en wordt niet geloofd door de IND. De zusjes waren destijds bang en durfden hun verhaal niet goed te vertellen. En op hun jonge leeftijd konden ze de gevolgen van het gehoor niet overzien. Het eerste gehoor van Gloria telt 17 pagina’s, ze krijgt 185 vragen op zich af. De advocaat die indertijd hun zaak behandelde, schrijft in een brief aan de IND dat zij er over nadacht om een klacht in te dienen tegen de medewerker die het eerste gehoor deed, omdat het meer op een verhoor leek dan een gehoor. Tot op de dag van vandaag achtervolgt dit gehoor de zusjes; wat zij ook aanvoeren, telkens grijpen de autoriteiten terug naar dit eerste gehoor en weigeren zij de meisjes te geloven.

Gloria heeft – omdat zij getuige is geweest van de moord op haar vader – PTSS, toen zij in Nederland aankwam, liep ze met een stok. Inmiddels is door de gebeurtenissen uit haar verleden en door alle stress van het asielproces haar medische situatie zo erg verslechterd dat zij in een rolstoel zit en bijna niets meer kan zonder hulp. Gloria heeft last van een ernstige depressie. En toch wil de IND haar terugsturen naar een land waar ze geen familie meer heeft en waar passende medische zorg nauwelijks beschikbaar is – en al helemaal niet wanneer je geen geld hebt.

De zusjes hebben in de tien jaar dat ze hier zijn door talloze verhuizingen binnen het asielsysteem nauwelijks Nederlands geleerd en geen opleiding kunnen doen. Hun kans om hier of in Angola een toekomst op te bouwen is daarmee verkeken. Het is onmenselijk om de zusjes na tien jaar, zonder perspectief en met de medische klachten die Gloria heeft, terug te sturen naar Angola. Laat Gloria en Maura daarom in Nederland blijven!”

Je kunt hier de petitie ondertekenen.

Harry Westerink