Teken ook de open brief: “Delfshaven400/Pilgrim Harbour is geschiedvervalsing van het Nederlandse kolonialisme”

Achtergrond van de website mayflower400leiden.nl

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

Als Rotterdammers staan wij solidair met nationale en lokale organisaties die vechten voor een radicale hervorming van hoe Nederland onderwijst, verantwoordelijkheid neemt, en reparaties maakt voor het koloniale verleden en heden.

Met deze brief willen we u erop attenderen dat het Delfshaven400/Pilgrim Harbour-festival een koloniale viering is, gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam en diens partners. De rijkdom van Nederland is verankerd in het Nederlands imperialisme, de VOC en de WIC. Als staat behoudt Nederland nog steeds koloniale macht in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, en Saba – zijnde als “autonome landen” binnen het Koninkrijk der Nederland of als “bijzondere gemeenten”. Hoe kunnen we dan beginnen met het dekoloniseren van Nederlandse instellingen, als Nederland nog steeds een koloniale macht is? Er is geen valide excuus voor hoe ver dit land achterloopt in het aanpakken en het bestrijden van racisme, het erkennen van de witte superioriteit en het vertellen van een totaalbeeld van de kolonisatie.

Delfshaven is het doelwit van gentrificatie en heeft historische banden met de VOC, de WIC en de zogenoemde Pilgrim Fathers. De Pilgrim Fathers gebruikten het christendom als wettiging voor het roven, koloniseren, plunderen van Inheems land en het vernietigen van de Inheemse cultuur in de Amerika’s. In plaats dat deze gruweldaden erkend worden, vindt er een festival plaats die het kolonialisme romantiseert en verheerlijkt.

English version of this letter. Engelstalige versie van deze brief.

Delfshaven400/Pilgrim Harbour

Stichting Pilgrim Harbour is een organisatie die werkt aan de promotie van Delfshaven als een bestemming voor recreatie en toerisme. De stichting is opgericht in 2017 en werkt in partnerschap met Delfshaven400 aan het festival en andere activiteiten.

Delfshaven400 is een zomerfestival van 2020 die het christelijke, koloniale nederzetten van deze Pilgrim Fathers in de Amerika’s van 400 jaar geleden markeert. Dit festival heeft in totaal € 350.000 aan subsidies ontvangen van de gemeente Rotterdam, Rotterdam Festivals, en Rotterdam Make It Happen.

Stichting Pilgrim Harbour en Delfshaven400 werkten tevens samen om “De Halve Maen”, een replica van een VOC-schip in dezelfde stijl als het schip gebruikt door de Pilgrim Fathers, naar Delfshaven te brengen als middelpunt van het festival. Het originele schip “De Halve Maen” werd gevaren door Henry Hudson en was cruciaal in de oprichting van het koloniale imperium van Nieuw-Nederland en Nieuw-Amsterdam. Deze replica van het schip en het festival symboliseren en belichamen het Nederlandse en Engelse kolonialisme, imperialisme, het christendom en de verheerlijking die hier tot op heden aan wordt gegeven.

De website van beide organisaties staan vol met geschiedvervalsing en minimalisatie van het Nederlandse en Europese kolonialisme en imperialisme. Er is geen vermelding van de genocides die plaatsvonden toen de Amerika’s werden gekoloniseerd, noch hoe Nieuw-Amsterdam (huidig Manhattan) werd gebouwd door de arbeid van tot slaafgemaakte West-Afrikanen. Evenmin wordt er enige connectie gemaakt naar de Nederlandse koloniale geschiedenis in de Amerika’s en onze huidige maatschappij. Het kolonialisme wordt behandeld als een thema, niet als grondbeginsel van de Pilgrim Fathers’ nederzetting als koloniale christelijke terroristen in de Amerika’s.

Volgens Delfshaven400 is de intentie van het festival om de reis van de Pilgrim Fathers “te vieren en te herdenken”. Dit statement toont dat de kritische stemmen vanuit de Afrikaanse, Oost-Indische en de Inheemse diaspora niet in acht zijn genomen. Een concreet voorbeeld is de Prinsenvlag die werd gehesen – een casus die duidt op de diepgewortelde problematiek. Het festival maakt dan ook misbruik van de “diversiteit” van Rotterdam. De correlatie met de actuele migratiestromen zijn inherent racistisch – een schijnvertoning, ofwel performatieve inclusiviteit. Hoe kan een organisatie die wereldwijde genocide vergelijkt met de strijd van gastarbeiders en vluchtelingen, worden ondersteund door de Rotterdamse gemeente?

Eisen

We schrijven ter ondersteuning van recente acties die aandringen op een onmiddellijke verandering in Rotterdam als stad en Delfshaven als specifiek gebied en eisen vanuit Gebiedscommissie Delfshaven, BIJ1, NIDA, Helden van Nooit en Doorbraak.

• Geef prioriteit aan de stemmen van organisaties die geleid worden door Zwarte, Inheemse en niet-Zwarte mensen van kleur in beleid tegen racisme en discriminatie.

• Ondersteun grassroots initiatieven die dienen als culturele centra en kennisinstituten – geleid door Zwarte, Inheemse en niet-Zwarte mensen van kleur gefocust op de lokale, nationale en internationale geschiedenis en gevolgen van slavernij en kolonialisme.

• Dekoloniseer straatnamen, publieke kunst, erfgoed informatie en instituten. Dit is inclusief de voortdurende druk dat Rotterdam Zwarte Piet (en blackface) vrij moet zijn.

• Begin een publieke consultatie over de impacten van het HVV-systeem, dat een centrale rol speelt in de gentrificatie in delen van de stad.

• Maak – in samenwerking met de gemeenschap uit desbetreffende diaspora – een publieke strategie voor structurele veranderingen met betrekking tot cultureel erfgoed in relatie tot het toerisme, de fondsen en de middelen.

• Maak het toekennen van fondsen/subsidies transparant en toegankelijk voor projecten vanuit de gemeenschap, die dekolonisatie centreren.

Met deze brief roepen we de gemeente Rotterdam op om ACTIEVE en URGENTE stappen te ondernemen om deze eisen aan te pakken. Zolang dat niet wordt gedaan, kunnen wij niet anders dan het steunen van groepen die druk uitoefenen voor de structurele veranderingen in de stad.

Hoogachtend,

Bewoners van Rotterdam

Bronnen:

Deze brief is onderschreven door Helden van Nooit, Doorbraak, Verbalism, Cultural Workers Unite, niet normaal*, Rotterdam BIJ1, Resist Their Reignbow en inmiddels meer dan 100 individuen. Ondersteun jij deze actie ook, laat dan je naam achter onderaan op dit formulier.

Onze artikelen over #mayflower400
1. Kritiek op het Pilgrim-herdenkingsjaar in Leiden (overzicht)
2. Enkele kritische vragen bij de Pilgrim-citymarketing in Leiden (Tweets)
3. #Mayflower400: Leiden kiest de kant van de kolonisator
4. Teken ook de open brief: “Delfshaven400/Pilgrim Harbour is geschiedvervalsing van het Nederlandse kolonialisme”
5. Lakenhal-expositie zet koloniale christenfundamentalistische Pilgrims in het zonnetje

Our articles on #mayflower400
1. Criticism on the Mayflower400 commemoration year in Leiden
2. #Mayflower400: Leiden chooses side of the coloniser
3. Leiden Pilgrim commemoration changes, but is still colonial
4. Letter to Delfshaven400: “You can’t commemmorate the Pilgrims without reference to colonisation”