Teken ook de Peace Statement van CaucasusTalks!

Terwijl u dit bericht leest, sterven er mensen in en rond Nagorno-Karabach. Jongens en mannen doden elkaar zonder dat er een oplossing in zicht is. Het voornaamste slachtoffer van deze oorlog is niet de objectieve waarheid. De oorlog vernietigt de levens van echte mensen, echte kinderen. Het is een verloren strijd voor de gehele Zuidelijke Kaukasus. Wellicht gaat de oorlog u vandaag niet aan, maar de gevolgen ervan zullen ooit uw leven beïnvloeden. Oorlog zal het conflict om Nagorno-Karabach nooit oplossen. Het trekt ons in een diepere vicieuze cirkel van aanhoudend geweld en onrecht. Het verdedigen van vrede is geen neutraal standpunt. Wij verwerpen de militaristische uitgangspunten aan beide zijden, gevormd door de taal en ervaring van oorlog, en zoeken in plaats daarvan manieren om vrede op te bouwen. Deze oorlog herinnert aan de tragedies en wonden van het verleden. Het doet niets om ze te genezen, maar creëert alleen maar nieuw leed. Deze oorlog heeft geen winnaars. Hij brengt ellende, dood, armoede en verlies van onafhankelijkheid met zich mee voor de hele Kaukasus. Wij dringen er bij externe machten op aan om niet aan te zetten tot geweld en om zich niet militair te mengen in deze oorlog. Wij pleiten voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en voor inclusieve onderhandelingen waarbij alle Armeense en Azerbeidzjaanse partijen bij het conflict betrokken zijn.

Je kunt deze verklaring hier tekenen.

Lees ook de verklaring van de Armeens-Turkse organisatie Nor Zartonk en die van de Azerbeidzjaanse Linkse Jeugd.