Teken ook de petitie tegen rector Ahmet Akgündüz en de Islamitische Universiteit Rotterdam

Wij vragen u, politiek en Openbaar Ministerie van de staat der Nederlanden, om al het juridisch mogelijke te doen tegen Akgündüz en de Islamitische Universiteit Rotterdam. De Islamitische Universiteit Rotterdam tolereert de uitingen die aanzetten tot haat en discriminatie door de rector en biedt hem gelegenheid. Naar onze mening is de Islamitische Universiteit Rotterdam daarmee mededader. De rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam trekt zich niets aan van de waarschuwingen van mevrouw J. Bussemaker, de minister van Onderwijs. Akgündüz gaat in het openbaar, mondeling en/of bij geschrift of afbeelding, stoïcijns door met aanzetten tot haat tegen en/of discrimineert mensen vanwege hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid. Akgündüz maakt zich schuldig aan aanzetten tot haat en discriminatie en doet dit met grote regelmatig; en onder zijn status als rector van een ‘universiteit’.

Hollanda Gezi Dayanismasi Amsterdam in Time to act! (Change.org)