Tientallen extreem-rechtse aanslagen in Berlijn

Aangezien we de strijd tegen terrorisme en voor de “vrijheid van meningsuiting” toch allemaal zo hoog in het vaandel blijken te moeten hebben, copy/post ik maar even een volledig “artikel” uit de NRC:

“Tientallen aanslagen door extreem-rechts

AMSTERDAM. Tussen eind augustus en eind november vorig jaar is in Berlijn enkele tientallen keren geprobeerd kantoren van politieke partijen in brand te steken. Op 24 november werd een brandbom gegooid naar de Duitse Bondsdag. Volgens de Duitse veiligheidsdienst zijn de incidenten het werk van een groep die zich Deutsche Widerstandsbewegung (Duitse verzetsbeweging) noemt. Er zijn pamfletten gevonden van de DWB tegen ‘de multiculturele, multi-etnische, multi-religieuze en multi-historische bevolkingssamenstelling’. (NRC)”

Een welgetelde VIJF zinnen, dames en heren. Over tientallen aanslagen op politieke partijen. Maar nee, laten we het liever nog eens over die le-ven-ge-vaar-lij-ke moslims hebben….. dat extreem-rechts de afgelopen jaren in Europa een veelvoud aan mensen heeft gedood of verwond doet er blijkbaar niet toe.

Mathijs van de Sande