Tim de Boer: “Onteigen de profiteurs en bouw sociaal!”

Rechts Tim de Boer.

Afgelopen zaterdag vond in Den Haag een woonprotest plaats, met zo’n 200 deelnemers en veel strijdbare en inspirerende toespraken. Een van de sprekers was Tim de Boer, fractievertegenwoordiger van de Haagse Stadspartij (HSP). Hieronder zijn speech.

Welkom in Den Haag, waar we alweer twee jaar geleden Woonverzet organiseerden.

Ik weet niet of jullie het gehoord hebben, maar sinds kort waait er door deze stad een centrum-linkse wind! Kunnen jullie die voelen? Voor het eerst in dertig jaar wordt de stad bestuurd zonder de VVD.

Alleen.

De onderhandelaars zijn vergeten dat de VVD niet meer aan tafel zat! Want wat doet dit college aan de woningnood? De ambitie blijft slechts dertig procent sociaal bouwen en zelfs dat halen we al jaren niet.

Tegelijkertijd worden in heel Den Haag complete wijken gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Heb je ooit een huiseigenaar gehoord die zijn huis sloopt omdat het niet duurzaam is? Of te oud? Nee, dus. Alleen woningbouwverenigingen doen dat.

Hele gemeenschappen in Den Haag Zuidwest worden uit elkaar gehaald. Problemen worden niet opgelost, maar verdund door het toevoegen van mensen met een hoger inkomen. Met een moeilijk woord: gentrificatie. Makkelijker gezegd: arm eruit, rijk erin. En dat is schandalig.

Terwijl in de ene helft van Den Haag de sloopkogel erin gaat, staan in de andere helft 15.000 woningen leeg, meer dan de helft daarvan twee jaar of langer. Zelfs de politie heeft leegstaande panden in bezit! En ik weet dus van woningen die al tien jaar of langer leeg zijn. Verhuur en onderhoud zijn niet nodig, want de prijzen stijgen toch wel!

Een huis is geen verdienmodel. Huizen voor mensen en niet voor winst! En deze centrum-linkse coa­litie heeft nog steeds geen leegstandsverordening ingesteld. Praten met eigenaren is schijnbaar effectiever. Maar hoe effectief is dat als er 15.000 woningen leeg staan?

Er is maar één oplossing: wet of geen wet, kraken gaat door! En echt iedereen verdient een goed huis. Zo wonen er in Den Haag 50.000 arbeidsmigranten. Die worden niet alleen uitgeknepen op het werk, maar ook uitgemolken met veel te hoge huurprijzen.

En vluchtelingen? Die vangen we natuurlijk op, maar wel in een noodopvang. Zo deed de gemeente 1,5 jaar lang zaken met de beruchte huisjesmelker Marcel van Hooijdonk. Tegen een – vast en zeker – mooie vergoeding ving hij daklozen en vluchtelingen op. Pas na vra­gen in de gemeenteraad liet het stadsbestuur het contract verlopen.

Iemand die de wooncrisis creëerde, profiteert dus weer. En hij is niet alleen. Ook de pandjesprins profiteert. Hij stelde recent – via zijn bedrijf – een pand in Den Haag “gratis” ter beschikking voor de opvang van vluchtelingen. Maar ze ontvangen er wel 6,5 miljoen euro voor. Hoe gratis is dat?

Ons geld gaat dus naar de grootste profiteurs van de wooncrisis. Het moet verboden worden. Mijn oproep is: investeer dat geld honderd procent in sociale woningbouw. Onteigen de profiteurs! Bouw so­ciaal! Huizen voor mensen en niet voor winst!

Als Woonverzet gaan we ook weer actie voeren in Den Haag en we zoeken hulp! Meld je aan via Instagram of de website.

Tim de Boer

Nog een toespraak bij het woonprotest: “Broeders en zusters van de woonstrijd, het gaat niet alleen om klasse”, van Tayfun Balçik