Time-out door het COA: 14 dagen leven op broodkruimels

Almelo – De nieuwe time out-regeling van het COA voor asielzoekers die herhaaldelijk overlast geven, wordt soms al ingezet na één enkel incident. Dit stelt LGBT Asylum Support vast. De stichting stelt dat de voorzieningen zo sober zijn dat er niet over humaan beleid gesproken kan worden. Eén asielzoeker ontving zelfs niet voldoende eten, wat volgens het internationaal recht gezien wordt als foltering. De nieuwe ROV-maatregel (Reglement Onthoudingen Verstrekkingen) van het COA heeft tot doel om overlastgevende asielzoekers bewust te maken van hun gedrag. Plaatsing van een asielzoeker op een time out-plek houdt in dat aan hem op locatie de voorzieningen worden onthouden, zoals leef- en eetgeld. Voor de duur van de maatregel ontvangt hij verstrekkingen in natura. Deze verstrekkingen zijn volgens het COA sober van aard en er geldt een toezichtregime. LGBT Asylum Support heeft de afgelopen weken twee asielzoekers bijgestaan die al na één incident een time-out kregen. “Sober van aard” blijkt in de praktijk in te houden dat de persoon in kwestie in isolatie in het azc geplaatst wordt, waarbij communicatie met andere bewoners niet is toegestaan. In beide gevallen werden mensen geplaatst in een kamer van twee bij drie meter. Dit is nog minder dan de wettelijke norm die geldt voor gedetineerden. Het COA verstrekte louter broodmaaltijden en geen warme maaltijd. Een jongvolwassene die over een periode van veertien dagen dagelijks liet weten honger te hebben, kreeg slechts eens in de drie tot vier dagen een half brood. Ook dit is minder dan de norm voor gedetineerden. Volgens het internationaal recht is iemand honger laten lijden een vorm van psychische mishandeling. Het wordt gezien als een vorm van foltering om iemand bewust geestelijk te breken. In de kamers was geen stoel of tafel aanwezig, waardoor er louter op het bed geleefd en gegeten kon worden. Toch werd er twee weken lang geen schoon beddengoed verstrekt. In één enkel geval was de verwarming defect, waardoor er met meerdere lagen kleding geslapen moest worden. Het COA verstrekte pas na verschillende verzoeken een reglement en hield geen corrigerende gesprekken. Reiskosten voor een transfer moesten door een asielzoeker zelf betaald worden. Er was geen mogelijkheid om de coronamaatregelen op te volgen, desinfecterend materiaal en mondkapjes werden niet verstrekt. “Dit is volstrekt ontoelaatbaar”, zegt Sandro Kortekaas voorzitter LGBT Asylum Support. “Deze kwetsbare personen hebben beiden problemen van psychische aard en hadden nog nooit eerder overlast veroorzaakt. Het COA zegt in de pers dat de maatregel wordt toegepast bij mensen die herhaaldelijk overlast geven, maar blijkbaar kan de definitie van ‘overlastgever’ ook anders geïnterpreteerd worden door de leiding van een azc. Er zouden duidelijkere richtlijnen moeten komen. Maatregelen als deze hebben niet het effect dat het COA beoogt en kunnen zelfs averechts werken. Met de mensen die een time-out opgelegd kregen, werden geen gesprekken gevoerd. Op klachten die we namens hen indienden, werd niet gereageerd. We hebben de staatssecretaris om extern onderzoek verzocht.”

LGBT Asylum Support in Time-out door het COA: 14 dagen leven op broodkruimels (Facebook)