Toespraak AGN over democratisch confederalisme in Koerdistan

In het noorden van Syrië, de Koerdische regio Rojava, vind op het moment een ware sociale revolutie plaats. Onder vuur van IS, eerder geïsoleerd en inmiddels ook onder vuur door de Turkse staat en in de schaduw van regime van Assad, vindt een grootschalig sociaal experiment plaats in zelfbestuur onder de noemer democratisch confederalisme. Het is een model waarbinnen vrouwen emancipatie een belangrijke rol heeft en dat ruimte biedt voor de multi-etnische samenstelling in de regio. Het model, dat inspiratie ontleent aan onder andere het anarchisme en het municipalisme van Murray Bookchin, biedt kans op een uitweg van het bloedige conflict dat al jaren woedt in de regio. Het is voor anarchisten en socialisten en iedereen die vrijheidslievend is van groot belang dit sociale experiment op waarde te schatten en te helpen met diens verdediging (…) De vlam van het verzet om Gezi-park in Istanboel twee jaar geleden heeft een brug geslagen tussen vele verschillende gemarginaliseerde groepen mensen in Turkije. De inspiratie en herkenning die het verzet in Turkije teweeg bracht reikt tot hier in Nijmegen en bracht ook ons in contact met verschillende progressieve krachten. Die bruggen van herkenning worden nu getracht af te breken in een sfeer van politieke en etnische terreur. Dit mogen we niet laten gebeuren, niet daar en niet hier! Het is tijd om voor elkaar in te staan in deze moeilijke tijden. Wij staan voor een vrije wereld, zonder grenzen en zonder staten. Een wereld waar men oprechte interesse in elkaars welvaren heeft en voor elkaar in staat in moeilijke tijden. In die context zien wij ook de ontwikkelingen in Turkije en Koerdistan. Wij steunen de bevolking van de onderdrukte gebieden in Turkije en verzetten ons tegen de autoritaire en nationalistische tendensen die overal in Europa de kop op steken. Wij weigeren verdeeld te worden in volkeren en daarmee tegenover elkaar gezet te worden. Onze strijd voor een vrije en rechtvaardige wereld is dezelfde! Geen volk! Geen staat! Geen kalifaat! Leve de Anarchie!

AGN in Demonstratie in Nijmegen tegen het politieke en etnische geweld in Turkije en Europa (AGN)