Toespraak Doorbraak op strijdbare 1 mei-viering in Bergen op Zoom

Affiche 1 mei 2010
Doorbraak-activisten waren zaterdagavond ook aanwezig op de zeer strijdbare 1 mei-viering in Bergen op Zoom. Op initiatief van De Vonk waren GroenLinksers, SP-ers, PvdA-ers, FNV-ers, NCPN-ers en andere linksen bijeen in café Het Zwijnshoofd. Solidariteit was dit jaar het thema van de bijeenkomst, en ook van de toespraakjes van de diverse aanwezige clubs. De radicaal-linkse activisten van De Vonk wisten de in meederheid toch sociaal-democratische aanwezigen zodanig te inspireren dat de PvdA-spreker zelfs spontaan voorstelde om de avond te besluiten met een gezamenlijk gezongen Internationale. De man was in zijn enthousiasme waarschijnlijk even vergeten dat zijn partij al jaren voorop loopt bij de sociale afbraak en het sluiten van de grenzen voor arbeiders uit andere landen. Hieronder de toespraak van Doorbraak-activist Jeroen Bergeijk.

"Het gaat vandaag om solidariteit. Een essentieel begrip voor de arbeidersstrijd. Immers, veel stakingen voor verbetering zijn gewonnen doordat mensen zich de situatie van de stakers aantrokken en mee gingen helpen. En dat doen mensen omdat ze onrecht herkennen. De onder druk van de arbeidersbeweging opgebouwde georganiseerde solidariteit van de zogenaamde verzorgingsstaat wordt afgebroken. Pardon PvdA en GroenLinks, ik moet natuurlijk zeggen: hervormd. Maar ik hou het toch maar op afbreken. Want het gaat richting een minimaal vangnet met inkomens rond bijstandsniveau. En AOW pas op je 67ste. Wie zich tegen de 'hervormingen' verzet, wordt conservatisme verweten. Onterecht! In de strijd om een menswaardig leven is een leefbaar inkomen met mogelijkheden je te ontwikkelen altijd een belangrijke eis geweest.

Maar er is wel een politieke stroming die zich uit conservatisme uitspreekt voor AOW op 65, voor het behoud van de ov-kaart voor studenten en voor dat de WW regeling blijft zoals die is. Of zou het opportunisme zijn? Want het is de PVV die dit zegt in haar verkiezingsprogramma. En wat deze partij vandaag zegt te willen, kan morgen weer anders zijn. De heer Wilders was, zoals het een VVD-er betaamt, voor afschaffing minimumloon, en voor versoepeling van het ontslagrecht. Dat was wat de PVV een jaar of twee geleden nog vond. Maar daar is de PVV nu tegen.

Neemt de PVV dergelijke linkse standpunten nu op om te voorkomen dat ze met CDA en VVD moet gaan regeren? Dat is de politieke vraag, maar die is niet zo interessant. Het gevaarlijke punt van de PVV is dat ze de arbeidersklasse naar zich toe wil trekken. Daarvoor trekt ze die standpunten aan. De PVV zegt tegen "de mensen die het niet cadeau krijgen", de "Henks en Ingrids": jullie sociale zekerheden kunnen we overeind houden, maar dan moet "de massa-immigratie" stoppen. Teun van Dijck zei: "Dit debat gaat niet over de betaalbaarheid van de AOW." Zijn partij zegt: "het echte probleem is niet de crisis, het echte probleem is dit kabinet dat kiest voor massa-immigratie”. Nonsens, want er is al een Fort Europa waardoor duizenden migranten op zee verdrinken en er zijn al vreselijk hoge toelatingseisen om via gezinshereniging hier te komen.

De PVV creëert in zijn betoog een soort "productieve" arbeidersklasse waar "moslims" niet bij horen. En Antillianen ook niet. En "niet-westerse allochtonen" – volgt u het nog? – ook niet. En Polen en Roemenen trouwens ook niet. En mensen in de bijstand eigenlijk ook niet. Wilders heeft een hele reeks denigrerende one-liners over iedereen die niet in het ideaalbeeld van zijn partij past.

De PVV wil aantonen dat migranten geld kosten. Maar hun argumentatie raakt kant noch wal. Het is helemaal niet zo dat alle migranten en vluchtelingen uitkeringen krijgen. En het is ook niet zo dat al het werk dat deze mensen doen graag door "autochtonen" gedaan zou worden. Zeker niet tegen de minimale arbeidsvoorwaarden die migranten en vluchtelingen vaak noodgedwongen moeten accepteren. Maar als je hun werk slecht beloont, leveren ze in de PVV berekeningen weinig op. En als mensen ziek worden, dan kosten ze opeens heel veel want het uurloon van specialisten ligt wel ietsje hoger dan dat van schoonmakers. Deze PVV-strategie kan nog wel eens lang doorgaan. En dat is zeer gevaarlijk, omdat de PVV zo mensen die volkomen terecht boos zijn over afbraak van sociale voorzieningen, kan bereiken en infecteren met migrantenhaat. De PVV spuit zo gif in de hoofden van mensen: een giftige illusie dat "de moslims" de grootste bedreiging zijn voor "gewone mensen". En nu zijn vooral "de moslims" de zondebok, maar dat kunnen makkelijk ook andere groepen mensen worden.

Hoe komt de PVV nou zo succesvol? Onder andere omdat zij in begrijpelijker en hardere taal zegt wat al jaren te horen is in media. Het Sociaal Cultureel Planbureau stelde in 2003 dat migratie en verzorgingsstaat niet samen gaan. Nogal wiedes; in een neo-liberale denkwijze is sowieso geen plaats voor een verzorgingsstaat. Daarbij spreken politici en opiniemakers al zeker tien jaar over "het multiculturele drama" en stigmatiseren "Marokkanen", "moslims", '"allochtonen" in meer of iets mindere mate. Dat heeft effecten, dat kruipt in de hoofden van mensen. Racisme mag je inmiddels bijna niet meer aan de orde stellen, want dan verkoop je "politiek correcte onzin".

Bovenop dit alles zaait Wilders expliciet angst, door te tetteren over "straatterroristen", "kolonisten". "Ze" proberen hier de baas te worden, is zijn boodschap. En om die bedreiging te keren gaat hij ver: knieschoten en “miljoenen, tientallen miljoenen moslims moeten Europa uitgezet worden”, zei hij op de Deense tv. Dat geeft minstens twee dingen aan: de PVV wil dus etnische zuiveringen en haar definitie van "de vijand" breidt zich uit, want er zijn geen tientallen miljoenen "moslim-immigranten" in de EU.

Voor de PVV is angst voor "de moslims" het centrale punt om mee te scoren. Om mensen mee te krijgen roept de voormalige VVD-er desnoods dat sociale zekerheden behouden moeten blijven. De PVV probeert de arbeiders te verdelen, alsof migranten en "allochtonen" geen arbeiders zijn. Maar what the fuck! Laten we een afsplitsing van de VVD bepalen wie tot de arbeidersklasse hoort!? Kijk naar de schoonmakers, zij tonen wat strijdbare arbeiders kunnen. En zij zijn volgens mij de schrik van de PVV."

Jeroen Bergeijk