Transhaat krijgt ruim baan in de Nederlandse media

Bij de Women’s March van vorig jaar.

Gisteren verscheen er op de opiniepagina van Trouw een stuk van ene Caroline Franssen. Zij kreeg van dat dagblad (en op de publieke radio, en vanmorgen blijkbaar ook nog in het AD) alle ruimte om haar feitenvrije, reactionaire TERF-ideologie te verspreiden in aanloop naar een voor trans mensen belangrijke wetswijziging. Een ideologie die één op één gekopieerd is van de giftige Britse TERF-beweging die al jaren de rechten van met name trans vrouwen ontkent en hen probeert af te schilderen als een gevaar voor de rechten van vrouwen die niet trans zijn. Trans vrouwen zouden verklede mannen zijn, potentiële verkrachters, perverselingen. De hetze vertoont ontzettend veel gelijkenis met de morele paniek die in de jaren tachtig rondom homoseksuele mannen werd gecreëerd, compleet met aantijgingen dat trans mensen het op kinderen voorzien zouden hebben en hen zouden willen dwingen om trans te ‘worden’ en operaties te ondergaan. TERFs liegen al jaren dat er operaties worden uitgevoerd op minderjarigen en dat er enorme aantallen trans mensen zijn die spijt krijgen van hun transitie.

“TERF” staat voor Trans-Exclusionary Radical Feminist. Het gaat om mensen die zich “feminist” durven te noemen, maar die trans mensen (vooral trans vrouwen) op allerlei manieren het bestaansrecht willen ontzeggen. Wij publiceerden er eerder deze vertaling “Uitleg over de opkomst van anti-trans ‘radicaal-feministen’” over.

Transhaat en hondenfluitjes

Franssen betoogt in haar stuk dat de aankomende “transgenderwet” een “gevaar voor de veiligheid van vrouwen” is. Laten we haar smerige transhaat en lading hondenfluitjes eens laagje voor laagje uitpakken.

In de inleiding van het stuk is sprake van “mensen die zelf mogen bepalen of ze man of vrouw zijn”. Het gaat meteen al mis. Niemand kiest hun eigen gender. Het is niet alsof je vandaag man bent en morgen besluit om plotseling vrouw te zijn omdat je daar ineens zin in hebt. That’s not how any of this works. Mensen kennen hun eigen genderidentiteit, mensen weten wie ze zijn. Voor heel veel mensen valt hun genderidentiteit min of meer samen met het hokje waar ze op basis van hun uiterlijke kenmerken (“sekse”) in werden gestopt toen ze net geboren waren. Als je aan iemand die bij geboorte voor een meisje werd aangezien, en die zich daar 35 jaar later nog steeds prima bij thuis voelt, zou vragen “Waarom ben jij een vrouw?”, dan kan diegene daar waarschijnlijk maar moeilijk een echt concreet antwoord op formuleren. Dat is bij trans mensen niet anders. Hun genderidentiteit is net zo sterk als die van mensen die niet trans zijn. Zij weten zelf prima wie zij zijn en wat hun genderidentiteit is.

Als iemand dus hun geslachtsvermelding gaat aanpassen bij de burgerlijke stand, is dat niet omdat iemand ineens “iets anders” wil zijn, maar omdat iemand de vermelding in overeenstemming wil brengen met diens genderidentiteit, die de buitenwereld misschien eerder niet kende, maar de persoon zelf soms hun hele leven al.

Wetswijziging

Franssen verwijst naar een eerdere wijziging van de “Transgenderwet”, namelijk het vervallen van de sterilisatie-eis. Deze eis was een mensenrechtenschending die pas onder druk van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is komen te vervallen. Het feit dat deze tot 2014 in ons wetboek stond, zou een bron van intense schaamte moeten zijn. Mensen verplichten zich te laten steriliseren, waar doet dat ook weer aan denken?

De huidige wijziging betekent dat de eis voor een deskundigenverklaring komt te vervallen. De deskundigenverklaring is een verklaring van bijvoorbeeld een arts van het genderteam die bevestigt dat “de wens om van geslacht te veranderen realistisch en blijvend is”. Deze eis veronderstelt niet alleen dat mensen zichzelf niet goed genoeg kennen (een inbreuk op de zelfbeschikking), ze creëert ook een rechtsongelijkheid. Mensen weten wie ze zijn, maar alleen trans mensen hebben een verklaring van een deskundige nodig om te zorgen dat dit correct in de burgerlijke stand staat. En dan heb ik het nog niet over het feit dat “man” en “vrouw” nog steeds de enige twee opties zijn, terwijl gender een spectrum is en lang niet iedereen in één van die twee hokjes valt. Of over de vraag waarom überhaupt bij de burgerlijke stand geregistreerd moet staan welk geslacht je hebt.

Genderessentialisme

Franssen (relatietherapeut en jurist) weet sowieso het verschil tussen gender en sekse niet, mag haar onwetendheid op dit vlak breed uitmeten en maakt zichzelf daarmee compleet belachelijk.

Ze vergelijkt iemand die “liever in de rol van het andere geslacht wil leven” met Emile Ratelband die zijn leeftijd officieel wilde aanpassen, en probeert daarmee de lezer het gevoel te geven dat in transitie gaan net zo absurd is als het willen aanpassen van je leeftijd. De vraag is waar te beginnen met deze nonsens. Het verstrijken van tijd is op geen enkele manier te vergelijken met het hebben van een genderidentiteit. Franssen stelt dat je “geslacht” niet verandert door in “de rol van het andere geslacht te willen leven”. Ik zou graag willen weten wat Franssens definitie van “geslacht” precies is. Iets met chromosomen en geslachtsdelen vermoedelijk.

Franssen denkt dat de natuur twee exacte hokjes (“man” en “vrouw”) heeft en dat iedereen voor eeuwig in één van die twee hokjes zit (genderessentialisme). Dat is biologisch gezien complete onzin, er bestaan duizenden variaties tussen “100% mannelijk” en “100% vrouwelijk”, zowel op het gebied van chromosomen als op het gebied van uiterlijke en innerlijke geslachtskenmerken. Zelfs genitaliën zitten op een spectrum, met allerlei vormen tussen “vulva en vagina” en “penis en scrotum”.

Uitwissen

Met dit soort onwetenschappelijke bladiebla wist Franssen behalve het bestaan van trans mensen ook het bestaan van intersekse mensen uit. Elke mogelijke essentialistische definitie sluit niet enkel trans vrouwen, maar ook een flink deel van de cis (niet-trans) vrouwen uit. Ben je een vrouw omdat je kinderen kunt baren? Hoppa, alle vrouwen die postmenopausaal of onvruchtbaar zijn, zijn ineens geen vrouwen meer. Ben je vrouw omdat je een baarmoeder hebt? Hoppa, alle vrouwen die een hysterectomie hebben gehad, zijn ineens geen vrouwen meer. Ben je vrouw omdat je een vagina hebt? Hoppa, alle vrouwen met MRKH-syndroom zijn ineens geen vrouwen meer.

Vragen we de volgende keer een financieel adviseur om een stevige opinie te schrijven over de zin en onzin van EMDR-therapie voor mensen met PTSS? Ik noem maar wat. Waarom zou je iemand die zo overduidelijk geen flauw idee heeft waar ze het over heeft, een platform geven om haar ongeïnformeerde mening te ventileren? Vooral als die mening gaat over een populatie die toch al extreem kwetsbaar is voor discriminatie en geweld? Met het publiceren van dit stuk draagt Trouw bij aan een sfeer van marginalisatie van en geweld tegen trans mensen.

Geweld

Franssen wil trans vrouwen (“mensen met mannenlijven en XY-chromosomen”) de toegang ontzeggen tot vrouwentoiletten, vrouwenkleedkamers, vrouwengevangenissen etcetera, want volgens Franssen vormen trans vrouwen een gevaar voor de rechten en voorzieningen waar vrouwen voor gevochten hebben. Dit leidt ertoe dat zelfbenoemde experts als Franssen de genderpolitie gaan uithangen. Zie je er niet vrouwelijk genoeg uit? Bewijs eerst maar even dat je vrouw bent door je kut of je chromosomen te laten zien, anders mag je niet naar de plee. De TERF-ideologie leidt naar een samenleving waarin het uiterlijk van vrouwen gecontroleerd wordt als waren we in een tijdmachine teruggegaan naar de jaren 50. Het is niet voor niks dat TERF-isme voortkomt uit de reactionairste krochten van het katholicisme.

Franssen negeert volledig (en mijns inziens moedwillig) het feit dat trans vrouwen een bizar hoge kans hebben om het slachtoffer te worden van geweld. Dat geweld komt in de meeste gevallen van cis mannen, en dan wil Franssen een trans vrouw in een mannengevangenis opsluiten? Ze weet dondersgoed wat daar het gevolg van is en dat is een gevolg dat ze wil, want ze haat trans vrouwen.

Trans goggles

Franssen schrijft dat separate voorzieningen “een klein beetje meer veiligheid” bieden. Want een verkrachter laat zich tegenhouden door een bordje bij de toiletten van iemand met een jurkje aan, zo werkt de wereld. Afgezien daarvan – er bestaan ruimten die specifiek voor vrouwen zijn en dat is prima, maar die ruimten worden niet minder veilig als een trans vrouw zich er begeeft. Die ruimten zijn hooguit minder veilig voor die trans vrouw als types als Franssen er rondlopen.

Sowieso best knap dat Franssen blijkbaar aan iedere trans vrouw kan zien dat zij trans is, ze schrijft namelijk: “Vrouwen kunnen namelijk aan de buitenkant niet zien of een ‘man in een jurk’ gevaarlijk of onschuldig of wel of niet geopereerd is en misschien alleen maar met zijn gender worstelt en geen vlieg kwaad doet.” De mogelijkheid dat een trans iemand in veel gevallen helemaal niet als zodanig herkenbaar is, komt niet bij haar op. Ze heeft magische trans goggles!

Vervolgens roept Franssen zonder enige onderbouwing dat er “steeds meer” incidenten zijn van “grensoverschrijdend gedrag in alle instellingen voor vrouwen waar trans-geïdentificeerde mannen (niet altijd geopereerd, dus dan met volledig functionerende penis) worden toegelaten”. De obsessie van TERFs met geslachtsdelen in het algemeen en penissen in het bijzonder is altijd wel, eh, apart. Ik denk dat je ze flink kunt laten schrikken door ze te bekogelen met realistische dildo’s (if anyone asks, ik heb dit niet gezegd). Even voor de duidelijkheid, als Franssen het over “trans-geïdentificeerde mannen” heeft, bedoelt ze “trans vrouwen”. Dit hele verhaal is een regelrechte leugen. De enige manier waarop je tot een dergelijke conclusie zou kunnen komen, is wanneer je je laat leiden door de Britse rioolpers die je ook wijsmaakt dat de zoon van mevrouw Smith uit Brighton is ontvoerd door buitenaardse wezens waarna hij plotseling Japans spreekt. Trans vrouwen worden al heel lang “toegelaten” tot instellingen speciaal voor vrouwen (ja, ook in opvangen voor slachtoffers van huiselijk geweld) en dit levert helemaal geen problemen op. Waarom zou het ook?

Verkrachters

Franssen denkt dat verkrachters die in de gevangenis zitten hun geslachtsregistratie zullen gaan aanpassen om vrijelijk aan het verkrachten te slaan in een vrouwengevangenis. Moet ik hier nog op ingaan? Dit is klassieke morele paniek, Franssen is óf haar grip op de werkelijkheid kwijt onder invloed van een overdosis TERF-groepen op sociale media óf ze is ronduit kwaadaardig.

Dat het dat laatste is, wordt wel duidelijk als je haar Twitter-tijdlijn gaat doorspitten. Franssen snapt dat ze in een stuk voor de krant moet overkomen alsof ze slechts enkele volkomen redelijke bezwaren maakt, maar op Twitter neemt ze geen blad voor de mond en spuit de haat er aan alle kanten uit. Eén screenshot sluit ik hieronder bij, de rest bespaar ik de lezer graag.

Petra de Jong