Turkse moslimfundamentalisten nu onderling slaags

De beweging van onderop waarschuwt de premier.
De beweging van onderop waarschuwt de premier.

In Turkije is een heftige strijd losgebroken tussen de twee machtigste moslimfundamentalisten van het land: premier Recep Tayyip Erdogan en prediker Fethullah Gülen.

Aan het einde van het jaar 2000 stond het Turkse leger door de veranderende politieke conjunctuur zeer zwak: de banden met de VS waren minder sterk geworden en de moslimfundamentalistische AK-partij van Erdogan was aan de macht gekomen. Op dat moment schaarde Gülen zich met zijn machtige beweging aan de zijde van de AKP in een poging om samen voorgoed af te rekenen met het leger, onder het mom van een democratiseringsproces. En daar bleef het niet bij: ook andere oppositiekrachten die potentieel een gevaar vormden voor de moslimfundamentalisten belandden massaal achter de tralies. Erdogan en Gülen voerden zo samen een verandering door van het regime van de militaire staat naar een politiestaat.

Rellen in december van mensen die weigeren te kiezen tussen de fundamentalisten.
Rellen in december van mensen die weigeren te kiezen tussen de fundamentalisten.

Hoofd van de politie

Toen onderzoeksjournalist Ahmet Şık zijn boek “Leger van de imam” publiceerde over de macht van Gülen binnen het apparaat van politie en justitie, belandde hij meteen een jaar achter de tralies op beschuldiging van terrorisme. Ook Hanefi Avci, een voormalige agent van de geheime dienst MIT, die een boek schreef over Gülens kaderleden in het veiligheidsapparaat, werd direct opgepakt en vastgezet.

Gülens lange termijn-strategie van een machtsgreep binnen de politie en justitie was perfect gelukt, mede dankzij zijn nauwe relaties met het leger en de politiek. Door zijn imago als vredelievende prediker die altijd zoekt naar de dialoog, viel hij bij iedereen in de smaak. Als iemand die boven alle partijen stond, kon hij ongestoord zijn gang gaan. Zijn relatie met het leger werd alleen even verstoord toen hij in 2000 werd aangeklaagd wegens het leiden van een religieuze organisatie die tot doel zou hebben om de Turkse staat omver te werpen. Aanleiding voor die aanklacht waren uitgelekte video-opnamen van een van zijn illegale preken waarin hij zijn strategie uiteenzette om zijn doel te bereiken. Kort gezegd kwam het erop neer dat de kaderleden van zijn beweging zouden moeten infiltreren in het staatsapparaat zonder dat het zou opvallen. Daar moesten ze dan afwachten tot ze konden toeslaan. Een vroegtijdige poging om de macht te grijpen zou maar tot onnodig verlies van kaderleden leiden, zoals dat gebeurd was in Syrië, Algerije en Egypte. In 2008 werd hij vrijgesproken. In de gevangenis had hij niet gezeten, omdat hij al sinds 1999 vanuit Amerika opereert, van waaruit hij tot op heden zijn beweging leidt.

Rellen in december van mensen die weigeren te kiezen tussen de fundamentalisten.
Rellen in december van mensen die weigeren te kiezen tussen de fundamentalisten.

De eerste tekenen van een breuk tussen Gülen en Erdogan werden al op 7 februari 2012 zichtbaar toen Hakan Fidan, het hoofd van de MIT en de rechterhand van Erdogan, opgeroepen werd voor een verhoor door de openbare aanklager. Fidan zou in het geheim gesprekken hebben gevoerd met de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Onmiddellijk kwam Erdogans AK-partij met een wet op de proppen die het verhoor van Fidan moest voorkomen. Het was meteen helder dat Gülens mensen achter het verhoor zaten. Ze wilden Erdogan daarmee in de ogen van Turkse nationalisten in diskrediet brengen. Hun aanval werd weliswaar op het laatste moment afgewend, maar het was wel duidelijk geworden dat Gülen zich sterk genoeg voelde om Erdogans machtspositie aan te vallen.

Onderwijsinstituten

Rellen in december van mensen die weigeren te kiezen tussen de fundamentalisten.
Rellen in december van mensen die weigeren te kiezen tussen de fundamentalisten.

Vorig jaar kondigde Erdogan een wetswijziging aan die sluiting zal betekenen voor private onderwijsinstituten die leerlingen voorbereiden op de toelatingsexamens voorafgaand aan hun universitaire opleiding. Naar schatting zeventig procent van dat soort voorbereidingsscholen is in handen van Gülens Cemaat (beweging). Er wordt niet alleen lesgegeven, maar jongeren worden er ook gerekruteerd om als kaderleden te worden opgeleid voor een toekomstige moslimfundamentalistische maatschappij. De instituten worden ook gezien als een belangrijke financiële bron voor Gülens organisatie, waarin miljarden omgaan. De wetswijziging betekende het begin van het einde van de innige vriendschap tussen Gülen en Erdogan die meer dan tien jaar standhield. Voor Gülen voelde de wetswijziging als een staaf dynamiet die onder zijn voeten werd gelegd en hij reageerde dan ook furieus.

In de ochtend van 17 december werd Turkije wakker met nieuws over de aanhouding van de zonen van de ministers van Binnenlandse Zaken, van Financiën en van Milieu en Stedelijke Ontwikkeling. Ook zakenmensen, een burgemeester, en een bankdirecteur met nauwe banden met de AKP werden opgepakt. Allemaal wegens omkoping en witwassen van zwart geld en illegale goudhandel. Het nieuws sloeg in als een bom, maar een tijdlang kwam er geen enkele regeringsverklaring over de aanhoudingen. Langzaam maar zeker werd de omvang van de corruptie duidelijk. Er kwamen foto’s naar buiten van dollars verstopt in schoenendozen, meerdere kassa’s, apparaten om contant geld te tellen. Wat iedereen eigenlijk allang vermoedde, kwam opeens bij wijze spreken op straat te liggen.

Rellen in december van mensen die weigeren te kiezen tussen de fundamentalisten.
Rellen in december van mensen die weigeren te kiezen tussen de fundamentalisten.

Na lang wachten kwamen Erdogan en zijn ministers uiteindelijk met een summiere verklaring. De premier beschuldigde binnenlandse en buitenlandse krachten van het smeden van een complot tegen zijn regering, omdat ze niet zouden kunnen hebben dat hij zo succesvol was geweest de afgelopen jaren. Zonder zijn naam expliciet te noemen wees hij Gülen aan als schuldige achter dat complot. Daarna begon Erdogan met een omvangrijke schoonmaakactie binnen het politieapparaat, justitie en allerlei andere staatsinstellingen. Die actie gaat tot op vandaag nog door. In korte tijd werden honderden ambtenaren en andere personeelsleden overgeplaatst of vervangen. De positie van de ministers met hun corrupte zonen was echter ook onhoudbaar geworden. Na een week dralen nam Erdogan ook zijn ministersploeg op de schop. De betreffende ministers namen een voor een ontslag. Opmerkelijk was dat een van de ministers die ontslag nam zowaar Erdogan beschuldigde dat hij medeverantwoordelijk was, en dat de premier dus zelf ook ontslag moest nemen. De AK-partij beleeft nu de grootste crisis in haar bestaan en begint diepe interne scheuren te vertonen. Ministers die bekend staan als Cemaatci – dat zijn de aanhangers van de Gülen-sekte – en de meer sociaal-democratische vleugel scheidden zich af van de partij. Wat ook weer gepaard ging met forse kritiek.

Doelwit Erdogan

Rellen in december van mensen die weigeren te kiezen tussen de fundamentalisten.
Rellen in december van mensen die weigeren te kiezen tussen de fundamentalisten.

Iedereen, inclusief de premier zelf, weet dat Erdogan het uiteindelijke doelwit is van de aanhoudingen. Erdogan probeert met man en macht te voorkomen dat zijn familieleden en uiteindelijk hijzelf aangehouden zullen worden. Kort na de eerste aanhoudingen kwam er een tweede ronde op gang. Die werden echter tegengehouden door een pas door Erdogan aangestelde hoofdaanklager. De openbare aanklager had de aanhouding van Erdogans zoon aangekondigd. Maar de politie weigerde die opdracht uit te voeren. De hoofdaanklager beschuldigde de openbare aanklager van het niet correct uitvoeren van de juridische procedures. Juridisch klopte er sowieso niets meer van. Maar dat zal Erdogan een zorg zijn.

Opnieuw geschud

De patstelling die nu is ontstaan tussen Erdogan en Gülen betekent nog lang niet het einde van de smerige oorlog waarin ze verwikkeld zijn geraakt. Er wordt gezegd dat Erdogan nu bezig is om een grootscheepse arrestatiegolf voor te bereiden waarbij Gülens Cemaat het doelwit is, en die binnen een paar dagen zal plaatsvinden. Ondanks allerlei pogingen om beide partijen weer tot bedaren te brengen, is er nauwelijks zicht op een wapenstilstand. Vroeg of laat zal een van de heren het veld moeten ruimen. Dan zullen de kaarten opnieuw geschud worden in het Turkse politieke landschap. Dan zullen we zien welke nieuwe coalities er gesmeed gaan worden om het land verder leeg te plunderen. Nu al zijn er tekenen van verschuivingen binnen de machtsstructuur. Erdogan zei een paar dagen geleden plots dat het volgens hem goed mogelijk zou zijn om de rechtszaken tegen oud-militairen te heropenen en ook werden er ineens Koerdische parlementariërs vrijgelaten uit de gevangenis.

En ondertussen gaan mensen, net als tijdens de juni-opstand van afgelopen jaar, weer de straat op om te laten zien dat ze niet veroordeeld zijn om te kiezen tussen twee kwaden, tussen twee moslimfundamentalistische machtsblokken, maar dat een ander alternatief mogelijk is.

Bülent Yilmaz

Eerder publiceerden we deze reeks artikelen van Doorbraak-auteurs Bülent Yilmaz en Emek Egeli over de actuele gebeurtenissen in Turkije:

Meer over de opkomst van het fundamentalisme in Turkije lees je in de artikelen van Mehmet Kirmaci: