Turkse revolutionairen roepen op tot vorming internationaal front tegen Islamitische Staat

Italiaanse anarchistes in de rangen van de BÖG.
Italiaanse anarchistes in de rangen van de BÖG.
Het is een publiek geheim dat de Turkse regering, onder het autoritaire leiderschap van president Erdoğan, net als andere betrokken staten een smerig spel speelt in de oorlog in Syrië. Formeel steunt zij alleen de “democratische oppositie”, maar er zijn sterke bewijzen dat ook islamitisch-fundamentalistische bewegingen als Islamitische Staat (IS) en Al Nusra militaire, financiële en logistieke steun krijgen van Ankara. De Turkse regering denkt namelijk baat te hebben bij een verzwakking van de Koerdische en alawitische krachten in Syrië. Dat er linkse revolutionairen uit Turkije meevechten in Syrië tegen IS en andere fundamentalistische groepen is echter relatief onbekend, zowel in West-Europa als in Turkije zelf. Deze revolutionairen hebben eind 2014 hun krachten gebundeld.

Met name de Marxistisch-Leninistische Communistische Partij (MLKP) – een illegale Turkse organisatie met een autoritair-communistische ideologie – is sinds 2014 actief in Rojava (Koerdisch Syrië) in de rangen van de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). In de strijd tegen IS is een behoorlijk aantal mannelijke en vrouwelijke MLKP-leden gesneuveld, zoals Nejat Suphi Ağırnaslı, Coşkun İnce, Serkan Tosun en Sibel Bulut. Binnen de YPG zijn ook maoïstische groeperingen uit Turkije actief, zoals de Communistische Partij van Turkije / Marxistisch-Leninistisch (TKP/ML).

Op 8 december 2014 werd door revolutionairen uit Turkije in Kobane de oprichting van de Verenigde Krachten voor Vrijheid (BÖG) bekend gemaakt. Op dat moment voerde deze Koerdische stad een heldhaftige strijd tegen de barbaren van IS; een strijd die uiteindelijk door de YPG werd gewonnen. De BÖG heeft aangegeven binnen de structuren van de YPG te vechten, maar heeft tot nu toe geen duidelijkheid gegeven over welke krachten zich precies onder zijn paraplu hebben verenigd. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit de bovengenoemde organisaties en de Marxistisch-Leninistische Gewapende Propaganda-eenheden / Front van de Revolutie (MLSPB/DC). De vlaggen en symbolen van de laatste groepering zijn namelijk ook te zien op foto’s uit het strijdgebied.

BÖG-strijders aan het front.
BÖG-strijders aan het front.

Alternatief leven

De BÖG geeft in zijn oprichtingsverklaring aan dat het Koerdische volk niet alleen gelaten mag worden in de strijd tegen IS, dat de revolutie in de stad Kobane en de “eer van de mensheid” verdedigd moeten worden. Volgens woordvoerder İlyas Hekimoğlu – tevens een fanatiek supporter van voetbalclub Trabzonspor – moet internationale solidariteit met de stad en de regio Rojava “niet met woorden, wensen en intenties maar met daden” betoond worden. De BÖG vergelijkt in zijn statements Kobane met de Commune van Parijs (1871) en de strijd van de stad met die van de Spaanse revolutionairen tijdens de Spaanse revolutie (1936-1939). De strijdgroep benadrukt dat in de stad Kobane en het grotere gebied Rojava een “alternatief leven” vorm krijgt, een leven dat anti-kapitalistisch, vrij, democratisch en communitaristisch is.

Revolutionairen in de hele wereld worden door de BÖG opgeroepen om naar Rojava te komen en zich aan te sluiten bij de strijd tegen IS en een internationaal front te vormen in de geest van de Internationale Brigades, die tijdens de Spaanse revolutie meevochten aan republikeinse zijde tegen Franco’s leger. De alliantie richt zich in haar oproepen in het bijzonder tot revolutionairen uit Turkije, die een traditie hebben van meestrijden met het linkse verzet in omringende landen, zoals in Griekenland tijdens de burgeroorlog (1946-1949), Palestina en Libanon.

De herdenking van Bedrettin Akdeniz, bouwvakker van beroep en een van de BÖG-commandanten.
De herdenking van Bedrettin Akdeniz, bouwvakker van beroep en een van de BÖG-commandanten.

Anarchisten

Over de omvang en militaire effectiviteit van de BÖG is weinig bekend. Wel is bekend dat de alliantie momenteel aan meerdere fronten meevecht. Onlangs viel daarbij Bedrettin Akdeniz, bouwvakker van beroep en één van de BÖG-commandanten. Zijn begrafenis in de Zuid-Turkse stad Adana werd door duizenden mensen bijgewoond. Ook is onbekend welke internationale impact de uitnodiging om naar Rojava te komen tot nu toe heeft gehad. Dát er zich linkse buitenlandse strijders aansluiten bij deze alliantie is duidelijk. Activisten van het anarchistische collectief Sociale Opstand (Sosyal İsyan) uit Istanbul strijden inmiddels binnen de gelederen van de BÖG, evenals enkele anarchisten uit Italië en Spanje.

“Elk hart is een revolutionaire cel”, schreef de in Syrië omgekomen MLKP-strijder Nejat Suphi Ağırnaslı. Moedig zijn de harten die bereid zijn hun levens te offeren voor de overwinning op de barbarij van de politieke islam. Onze harten houden van jullie.

Mehmet Kirmaci

Een anarchistische strijder van de BÖG.
Een anarchistische strijder van de BÖG.