Twentse dwangarbeiders moeten straks met de hand onkruid verwijderen

De gemeente Hof van Twente gaat waar mogelijk werklozen inzetten bij onkruidbestrijding. Dit blijkt uit een brief van wethouder Harry Scholten aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders hebben deze maatregel genomen in het kader van de Participatiewet, waarbij van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie kan worden verlangd. De inzet bij de onkruidbestrijding betreft werklozen met “een afstand tot de arbiedsmarkt”, ofwel mensen zonder baan die moeilijk(er) bemiddelbaar zijn, onder wie inwoners met een bijstandsuitkering. De gemeente telt 350 tot 400 inwoners met een bijstandsuitkering. Deze uitkeringsgerechtigden worden gebruikt voor “ondersteunende werkzaamheden” bij de onkruidbestrijding. In de praktijk betekent dat dat ze handmatig, met gereedschap, onkruid zullen verwijderen op plekken waar dat machinaal onmogelijk is. Ze gaan aan de slag met behoud van uitkering. Hoeveel onkruidbestrijders de gemeente voor deze werkzaamheden nodig heeft is volgens een woordvoerster van de gemeente nog onbekend. Dat geldt ook voor de vraag wanneer en waar ze mogelijk nodig zijn, zegt ze. Van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kan voor maximaal zes maanden voor 24 uur per week een tegenprestatie voor het krijgen van een uitkering worden verlangd, staat in de Participatiewet. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als iemand aan mantelzorg doet. Die periode van een half jaar kan één keer worden verlengd. Het mag niet gaan om werkzaamheden die regulier werk verdringen. Wie weigert kan zijn/haar uitkering verliezen.

In Werklozen voor onkruidbestrijding in ‘Hof (Tubantia)