Uit de oude doos: Niet de traagheid, maar de onrechtvaardigheid van de asielprocedure is het probleem

De recente voorstellen voor een nieuwe “snelle en zorgvuldige asielprocedure” van VluchtelingenWerk en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) passen vooral in het straatje van de overheid. Als vluchtelingen “snel” en “zorgvuldig” worden afgewezen, bespaart dat namelijk veel kosten in de opvang. Bovendien houdt het vluchtelingen ervan af om de Nederlandse samenleving beter te leren kennen en steunnetwerken op te bouwen die hun uitzetting maar zouden belemmeren. De asielprocedure is voor de overheid een selectiemiddel om migratie te beheersen. “Economische” vluchtelingen vallen daarbij meteen al af en “politieke” vluchtelingen krijgen steevast het nadeel van de twijfel. Het ministerie van Justitie behandelt hen met wantrouwen en gaat er op voorhand vanuit dat ze liegen en bedriegen. Om het aantonen van het tegendeel zo moeilijk mogelijk te maken voert men de bewijslast voor vluchtelingen tot in het absurde op. Vrijwel geen enkele vluchteling ziet nog kans om het volstrekt ongelijkwaardige en onrechtvaardige gevecht tegen deze afwijsmachine te winnen. Het recht op asiel is daarmee in feite afgeschaft.

Harry Westerink in Niet de traagheid, maar de onrechtvaardigheid van de asielprocedure is het probleem (Gebladerte)