Uit de oude doos: Samenzweringstheorie over Eurabië valt in goede aarde bij uiterst rechts

Het begrip Eurabië wordt inmiddels ook in Europa steeds vaker gebruikt in de media, en het rukt snel op richting politieke mainstream. Het is een voor rechts zeer aantrekkelijk begrip. Zo kan het ingezet worden bij pleidooien voor meer migratiebeheersing, tegen de toetreding van Turkije tot de EU, en voor verhoging van de defensiebudgetten vanwege de oorlog tegen het moslimterrorisme. Populisten kunnen het gebruiken als argument tegen de Europese eenwording, en tegen “de oude politieke klasse” die het continent zou verkwanselen. Eurabië is ook handig voor wie pleit tegen nieuwe moskeeën en islamitische scholen, en voor wie meer repressie wil vanwege de terrorismedreiging. Ook neo-liberalen die Europa “vitaler” en de economie “dynamischer” zeggen te willen maken, weten er wel weg mee. Die willen de bevolking van “het oude en decadente Europa” afhelpen van haar “weekmakende verslaving aan uitkeringen”. Eurabië biedt ook de mogelijkheid om de blik af te wenden van racisme en van de uitbuiting van de migrantenbevolking, en te doen alsof juist de “autochtonen” problemen zouden hebben en bedreigd zouden worden. Men praat niet meer over achterstandswijken, maar over slagvelden waarop de islamitische invasie moet worden gestopt. Volgens racisten zou Eurabië het gevolg zijn van een overmaat aan tolerantie en multiculturalisme. Moslims zouden moeten inburgeren, liefst de islam afzweren, of anders wegwezen. Men roept de paus op om “morele grenzen” te stellen en pleit voor een revival van de zogenaamde “joods-christelijke waarden”, ook al zo’n verzinsel. Want de meest kenmerkende waarde van het christendom is altijd de jodenhaat geweest.

Eric Krebbers in Samenzweringstheorie over Eurabië valt in goede aarde bij uiterst rechts (Gebladerte Archief)