Van Zwarte Piet naar Kuifje en Leopold: culturele dekolonisatie is broodnodig

Ook in andere – gretig gelezen – strips lopen zwarte figuren rond die op zijn minst even bedenkelijk zijn als de Congolezen in Kuifje. In Asterix van de Franse tekenaar René Goscinny zit er al sinds vijftig jaar een zwarte figuur in de mast van de Vikingen, Baba (zie beeld bovenaan), die met zijn gigantische rode lippen, knechterig, muzikaal en dommig gedrag de perfecte cross-over is van Zwarte Piet en de Congolezen in Kuifje in Afrika. Dat Baba pas midden in de jaren zestig, na de dekolonisatie van Afrika dus, in de serie werd ingevoerd, toont aan hoe vlot koloniale denkbeelden in ons postkoloniaal bestel werden opgenomen. Zulke beeldvorming is niet onschuldig en voert tot hemeltergende materiële ongelijkheden waarvan we het resultaat vandaag nog steeds zien. In het post-koloniale België worden mensen van Sub-Saharaanse origine, volgens recent onderzoek van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, nog steeds beschouwd als vrolijk, speels, weinig intelligent en “enkel in staat om manuele en fysieke arbeid uit te voeren”. Dat Congolezen in België de hoogste opleidingsgraad met de hoogste werkloosheidsgraad combineren, verwondert dan ook niet, zoals Bambi Ceuppens onlangs schreef.

Johnny Van Hove in Van Zwarte Piet naar Kuifje en Leopold: culturele dekolonisatie is broodnodig (dewereldmorgen.be)