Vlaanderen gaat dwangarbeid voor baanlozen invoeren zodat ze hun “sociale vaardigheden” behouden

In Vlaanderen zitten momenteel zo’n 70.000 mensen al meer dan 2 jaar zonder job. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) heeft binnen de Vlaamse regering een akkoord bereikt om hen vanaf 2023 verplicht in te schakelen in gemeenschapsdienst bij hun eigen gemeente. Dan gaat het bijvoorbeeld om ondersteuning bij evenementen of bij de vaccinatiecentra, bij de groendienst of in scholen (…) Volgens minister Crevits gaat het haar vooral om het behoud van bepaalde vaardigheden. “Mensen die langdurig werkloos zijn, dus meer dan 2 jaar, verliezen een aantal competenties die nodig zijn in een job, bijvoorbeeld sociale vaardigheden, hoe gedraag ik mij op het werk? Daaraan willen we tegemoetkomen door hen die gemeenschapsdienst te laten verrichten. Zo behouden ze sociale contacten en blijven ze opgeleid op vlak van sociale vaardigheden. Het moet dus competentieversterkend werken. Ik hoop daarmee ook een antwoord te bieden aan critici die het niet interessant vinden.” (…) Ides Nicaise, hoogleraar aan de KU Leuven en onderzoeker aan het HIVA, vindt verplichte gemeenschapsdienst helemaal geen goed idee. “Als het vrijwillige gemeenschapsdienst zou zijn, zou dat helemaal anders zijn. Maar dit gaat in tegen het principe van het recht op arbeid en dus ook het recht op vrije keuze van arbeid. Juridisch ligt dat al zeer mank.” Nicaise onderzocht vergelijkbare systemen in het buitenland. “Als je ze op grote schaal probeert toe te passen, zijn overheden niet in staat om kwalitatieve arbeid aan te bieden. Dan krijg je allerlei vormen van dwangarbeid om mensen bezig te houden. Als mensen vinden dat het zinloos is of hen niet past, worden ze gesanctioneerd. Dat draait uiteindelijk uit op een schorsingsmachine.” Het risico bestaat ook dat werklozen niet meer zullen zoeken naar een meer degelijke job, oppert Nicaise. “Het stigmatiseert ook werkzoekenden. Werkgevers zullen zich afkeren van die kandidaten omdat ze denken dat ze niet meer gemotiveerd zouden zijn en men hen heeft moeten verplichten.” Meer nog: verplichte gemeenschapsdienst kan reguliere tewerkstelling vernietigen. “Het is veel interessanter om iemand aan te werven in zo’n nepstatuut, omdat dat bijna niks kost. Op die manier ondermijn je de arbeidsvoorwaarden en vernietig je tewerkstelling. Uit evaluatiestudies in het buitenland blijkt dat de nettotewerkstelling van zulke systemen 0 is. En als je rekening houdt met de verdringing van reguliere arbeid is het zelfs negatief.”

Stefan Grommen in Verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen komt er: “Zo behouden ze sociale vaardigheden” (vrt.be)