Vluchtelingen van Haags tentenkamp weerstaan staatsrepressie

De verplicht open tenten van het Haagse actiekamp.

Vandaag heeft de rechter het intimiderende en stompzinnig bureaucratische optreden van de gemeente Den Haag tegen de vluchtelingen van het actiekamp Recht op bestaan enigszins teruggefloten. Op 19 september waren de vluchtelingen met veel pijn en moeite in de buurt van station Den Haag Centraal uit protest tegen het keiharde migratiebeleid een tentenkamp begonnen, dat tot nu toe in weer en wind overeind is gebleven. Het is van groot belang dat de solidariteit met de actievoerders zich de komende tijd uitbreidt.

“Wij willen ons mensenrecht”.

De rechter heeft nu bepaald dat de tenten, die voor onbepaalde tijd mogen blijven staan, aan twee kanten gesloten mogen zijn, aan één kant transparant moeten zijn, en aan één kant open moeten blijven. De open kant mag variëren, afhankelijk van de windrichting. De rechter besloot ook nog dat de open kant en de transparante kant samen een hoek moeten vormen. De andere hoek bestaat dan uit de twee gesloten kanten. Het valt te begrijpen dat zo’n uitspraak op de lachspieren werkt en moeilijk uitgelegd kan worden als een overwinning. Maar wie tot zich laat doordringen hoezeer de vluchtelingen de afgelopen week hebben moeten strijden voor zelfs de minimaalste middelen en mogelijkheden om hun tentenkamp van de grond te krijgen, die begrijpt dat elke stap voorwaarts, hoe klein ook, voor de vluchtelingen van wezenlijk belang is.

Gemeente laat een mobiele camera ophangen.

Onder leiding van VVD-burgemeester Jozias van Aartsen heeft de gemeente Den Haag er de laatste tijd alles aan gedaan om het tentenkamp te verbieden, onmogelijk te maken, te ontmoedigen en te beëindigen. Van Aartsen legde de vluchtelingen bij aanvang van hun protestactie de verplichting op om alleen met “open tenten”, dat wil zeggen: niet-afsluitbare partytenten, en alleen overdag een kamp in te richten. Na een door de vluchtelingen aangespannen en ook gewonnen rechtszaak mochten ze hun actiekamp ook ’s nachts voortzetten. Maar de gemeente stond alleen open tenten toe, met frames en een dak van tentdoek. De gemeente en de politie hielden dagenlang tot in het absurde vast aan die rigide eis. De vluchtelingen mochten geen zeil over hun tenten leggen, geen spandoeken aan hun tenten hangen, geen dekens eraan bevestigen, en geen doorzichtig folie eraan vastmaken. Wie dat wel deed, kon rekenen op fikse repressie. Maar liefst 15 ME-ers namen een paar dagen geleden een tent en een zeil in beslag, omdat de vluchtelingen de voorschriften zouden hebben overtreden. Om dezelfde reden nam de politie ook twee dekens mee.

Slapen in het licht van de koplampen van een politieauto.

Koplampen

Omdat de vluchtelingen sinds het begin van het kamp op 19 september hun provisorische open tenten niet mochten dichtmaken, moesten ze 24 uur per dag de kou, de regen, de wind en de storm zien te trotseren. Het is volstrekt cynisch en onmenselijk om vluchtelingen eerst illegaal te maken, daarna dakloos, en hen vervolgens ook nog eens het recht te ontzeggen om in een afgesloten tent in de buitenlucht te verblijven. Door de vluchtelingen willens en wetens bloot te stellen aan alle mogelijke weersomstandigheden laat de gemeente Den Haag zien waar men staat: aan de kant van de uiterst rechtse en vluchtelingvijandige krachten die dit land verzieken en onleefbaar maken.

De vluchtelingen hebben al een flink aantal regenachtige dagen moeten doorstaan.

Ook op andere manieren bleek de afgelopen week de aanhoudende intimidatie van de staat. Letterlijk de hele dag door stond de politie het tentenkamp in de gaten te houden. De agenten waren niet alleen fysiek aanwezig, maar maakten ook gebruik van een mobiele camera die continu lawaai maakt. De politie stond kooktoestellen en gastanks in het tentenkamp niet toe, hoewel die voorlopig nog wel met rust werden gelaten. Ook maakten de agenten met hun mobiele telefoons aan de lopende band foto’s, om hun bazen “te rapporteren” wat er in het kamp gebeurde. De hele nacht door zaten twee agenten in een auto naast het kamp. Om de twee uur werden ze afgelost door collega’s. De koplampen van de politie-auto schenen recht op de vluchtelingen, die daardoor nog meer moeite hadden om in slaap te vallen en te blijven. Verder was de gemeente ook nog eens zo asociaal om geen toilet- en andere voorzieningen ter beschikking te stellen. Ondertussen hadden de gemeente en de politie het gore lef om hun eigen optreden te betitelen als “een humane oplossing” en “we doen dit voor de veiligheid van de vluchtelingen”. Nadat Meindert Stelling, de advocaat van de vluchtelingen, afgelopen maandag een nieuwe rechtszaak aanspande om de eis van volledig open tenten van tafel te krijgen, nam de intimidatie van de politie enigszins af.

Een vergadering van de vluchtelingen.

Toch gaat de repressie van de staat stevig door: Van Aartsen heeft vandaag de vluchtelingen verboden om morgen, vrijdag en zaterdag te demonstreren. De demonstraties zouden niet op tijd zijn aangemeld. Den Haag hanteert als enige gemeente in Nederland een aanmeldingstermijn van vier maal vierentwintig uur, wat in strijd is met Europese regelgeving. Maar ondanks de massieve tegenwerking van de gemeente en de politie houden de vluchtelingen de moed erin. Samen met anderen hebben ze inmiddels al drie keer gedemonstreerd. Aan de demonstratie van afgelopen zaterdag namen zo’n honderd mensen deel. De vluchtelingen worden ondersteund door flink wat individuen en organisaties, waaronder Doorbraak, die onder meer soep, brood, tenten en dekens komen brengen.

De nachtwacht.

Voor actuele info zie de website en de Facebook-pagina van “Recht op bestaan”.

Nog steeds is materiële steun aan de vluchtelingen dringend nodig, waaronder eten, drinken, tenten, kleding, kleden en geld. Spullen kunnen worden gebracht naar de Koekamp in Den Haag (een grasveld in de buurt van station Den Haag Centraal) of naar Doorbraak, Middelstegracht 38 in Leiden. Geld kan worden overgemaakt op rekeningnummer 9474245 t.n.v. AFA Nederland te Den Haag o.v.v. “tentenkamp”.

Susan Pearlman
Harry Westerink

In dit filmpje is te zien hoe de politie niet alleen plastic los snijdt van de partytenten, maar ook de tenten zelf kapot snijdt. Dit is gebeurd voor de uitspraak van gisteren.