VluchtelingenWerk doet alsof er “vluchteling-vriendelijke” partijen in de Kamer zitten

Partijen op volgorde van "vluchteling-vriendelijk" tot "niet vluchteling-vriendelijk" volgens VluchtelingenWerk.
Partijen op volgorde van “vluchteling-vriendelijk” tot “niet vluchteling-vriendelijk” volgens VluchtelingenWerk.

Vrijwel alle stemwijzers en overzichten van partijprogramma’s beperken zich tot een onderlinge vergelijking van partijstandpunten. Of beter: partijbeloften, want de stempraktijk van de afgelopen vier jaar en daarvoor wordt in de meeste gevallen buiten beschouwing gelaten. Zo ook bij het lijstje dat VluchtelingenWerk heeft opgesteld over de standpunten rond vluchten en vluchtelingen van de elf politieke partijen die momenteel in de Tweede Kamer zitten. Vijf daarvan worden aangemerkt als “vluchteling-vriendelijk” en één als overduidelijk niet “vluchteling-vriendelijk” (één keer raden om welke partij dat gaat).

Uitgaan van de partijstandpunten beperkt het politieke debat tot een onsje meer of een onsje minder repressie. Want al decennialang heerst in Den Haag een dichtgetimmerde consensus dat een repressieve migratiebeheersing vanzelfsprekend is. De meningsverschillen tussen de partijen hebben nauwelijks relevantie voor de dagelijkse levens van vluchtelingen en migranten en zijn vooral bedoeld om de progressieve dan wel conservatieve imago’s van partijen te bevestigen. Dat is waar debatten zoals over het Kinderpardon in essentie over gaan: imago. Een paar zielige kinderen willen toelaten, dan ben je progressief en menselijk. Die kids blijvend buitensluiten, dan ben je rechts en consequent.

Fascistisch

De strijd van vluchtelingen, migranten en hun steungroepen gaat over veel fundamentelere kwesties, die ver buiten de maximale bandbreedte liggen die is toegestaan in de Haagse politieke bubbel. Waarom vraagt VluchtelingenWerk slechts: streeft de partij naar een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen? Of: pleit de partij voor veilige routes voor vluchtelingen naar Europa? En niet bijvoorbeeld: streeft de partij naar grensbewaking? Is de partij voor Frontex? Is de partij voor de selectie van ‘echte’ vluchtelingen? Is de partij voor uitsluiting van ‘economische’ migranten? Zijn ‘bruikbare’ en ‘rijke’ migranten volgens de partij daarentegen welkom? Is de partij voor gedwongen ‘inburgering’? Inclusief de nationalistische scholing? Wil de partij vluchtelingen en migranten illegaliseren? Wil de partij vluchtelingen en migranten vrijwel volkomen blijven uitsluiten via de Koppelingswet? Is de partij voor de ID-plicht? Is de partij voor razzia’s? Is de partij voor streefcijfers daarbij? Is de partij voor gevangenissen voor geïllegaliseerde vluchtelingen en migranten? Is de partij voor deportatie? Is de partij in dat kader voor wurggrepen, slaan en het afplakken van monden? Is de partij voorstander van het verplichten van medewerking aan ‘terugkeer’ bij het verstrekken van enige hulp aan geïllegaliseerde vluchtelingen en migranten? Zou de gezagsgetrouwe ngo deze vragen hebben gesteld, dan zouden alle partijen op een spectrum zijn komen te liggen van extreem vluchteling-onvriendelijk tot ronduit fascistisch.

GroenLinks

Het overzicht dat VluchtelingenWerk heeft gemaakt heet: “In wat voor land wil jij wonen?”. GroenLinks komt daarin als meest “vluchteling-vriendelijk” uit de bus. De antwoorden van de neo-liberale partij op de vragen van VluchtelingenWerk zijn inderdaad relatief het minst schadelijk voor vluchtelingen. Hoewel de wens van GroenLinks dat vluchtelingen “meteen na aankomst werken” wel erg nauw aansluit bij het rechtse frame dat het geen ‘profiteurs’ mogen zijn, en ook bij het verlangen van de bazen om de relatief machteloze en dus goedkope vluchtelingen economisch zoveel en zo snel mogelijk te gebruiken in de lage lonen-sector of zelfs daaronder als dwangarbeiders en ‘vrijwilligers’. En ook de “voorlichting over de gelijkheid van vrouwen, religieuze minderheden en LHBT’ers” die GroenLinks aan vluchtelingen wil geven, sluit aan bij het rechtse nationalistische frame dat veel vluchtelingen ‘onze’ vermeende superieure normen en waarden niet zouden omarmen. Nog erger is dat de partij ook meegaat in de repressieve voorstellen om vluchtelingen asiel aan te laten vragen bij ambassades. “Mensen die door hun seksuele gerichtheid, politieke opvattingen of religie niet veilig zijn, kunnen asiel aanvragen bij diplomatieke posten van de Europese Unie.” Autonomie, dat wil zeggen zelfstandig hierheen reizen, wordt door de partij kennelijk niet zo op prijs gesteld. Al deze antwoorden worden door VluchtelingenWerk toch als “vluchteling-vriendelijk” aangemerkt.

Sowieso wordt slechts één partij als niet “vluchteling-vriendelijk” aangemerkt, maar die maakt het dan ook wel zo bont dat de ngo echt niet anders kon. Over de PVV schrijft men: “De partij pleit voor nul nieuwe asielzoekers en nul immigranten uit islamitische landen. De partij wil de grenzen sluiten en vindt dat we geen geld moeten uitgegeven aan ‘mensen die we hier niet willen’.”

Posters

Bij de actie van VluchtelingenWerk horen ook drie posters die je kunt aanvragen, met teksten als “ik stem met mijn hart”, “ik stem gastvrij” en “ik stem met vertrouwen”. Maar het enige waar je op kunt ‘vertrouwen’ is dat je stem juist niet ‘gastvrij’ zal zijn, maar voor een voortzetting van het harde beleid van migratiebeheersing.

Wie werkelijk in wil gaan tegen migratiebeheersing zal dat buitenparlementair moeten doen, samen met de vluchtelingen en migranten die de muren van Fort Europa dag in dag uit slopen en die hier aangekomen tegen alle repressie in weten te overleven. Overigens is fundamentele parlementaire kritiek op migratiebeheersing niet ondenkbaar. Het is deze week precies 159 jaar geleden dat de Britse regering viel na kritiek in het parlement en massale protesten op straat tegen een poging om vluchtelingen te deporteren. Het was destijds wettelijk niet toegestaan om mensen te deporteren. Het nationalisme vierde trouwens ook toen al hoogtij, en veel Britten vonden het niet kunnen om vluchtelingen te deporteren en in het buitenland bloot te stellen aan die oneerlijke machthebbers daar. Nationalisten tegen migratiebeheersing!

Eric Krebbers