FNV peutert geld los voor de baanlozen in Aalten die langer dan 6 maanden moesten dwangarbeiden

“We zijn blij en opgelucht”, zegt FNV-lid Peter Dibbets, die in april 2015 als eerste naar buiten trad om zijn uitzichtloze situatie aan de kaak te stellen. Hij werkte toen al tweeëneenhalf jaar, 32 uur per week, om zijn uitkering te behouden. Een passend plan van aanpak voor zijn reïntegratie ontbrak. Samen met tientallen collega-uitkeringsgerechtigden vouwde hij plastic bloemen voor een groothandel die aan tuinmarkten levert. Ook werkte hij voor de gemeente in het groenonderhoud. Dibbets: “Onze situatie was uitzichtloos, ons zelfvertrouwen bijna gebroken. Maar we hebben bewezen dat opkomen voor je recht loont. We hebben samen gevochten en waren vasthoudend. Met dit resultaat. Dat geeft een goed gevoel”, zegt Dibbets, voorzitter van het plaatselijke FNV-actiecomité dat een groot aantal werkers zonder loon in beweging kreeg. De schikking betreft een compensatie voor 305 bijstandsgerechtigden die langer dan een half jaar voor het ISWI hebben gewerkt. Het bedrag kan oplopen tot 2.300 euro per gewerkt jaar. Door de compensatie wordt voor een groot deel het verschil tussen het netto inkomen en de netto bijstandsuitkering gedicht. De overeenkomst heeft groen licht gekregen van zowel de Belastingdienst als het bestuur van Laborijn waarin de sociale dienst van Aalten en Oude IJsselstreek is opgegaan. De zogenoemde activeringspremie is netto, zal geen nadelige fiscale gevolgen met zich meebrengen en zal niet worden gekort op lopende bijstandsuitkeringen.

Brenda Heidinga in FNV regelt behoorlijke compensatie voor ex-bloemenvouwers Aalten (FNV)