11 september, Rotterdam: manifestatie “Vrijheid voor Afghanistan! Verblijfsrecht voor Afghaanse vluchtelingen!”

Naar aanleiding van de aanslagen in New York en Washington, op 11 september precies twintig jaar geleden, viel de NAVO Afghanistan binnen. Na twintig jaar oorlog zijn de westerse legers weer vertrokken. Ze hebben het land overgelaten aan de fundamentalistische en terroristische Taliban, een beweging die in de jaren tachtig gefinancierd werd door de VS en die nog steeds gesteund wordt door de Pakistaanse overheid.

Met dit protest verklaren we ons solidair met de Afghanen die strijden voor een vrij en democratisch Afghanistan. Hun strijd moet centraal staan en internationaal gesteund worden door druk op de Taliban en de Pakistaanse overheid. Wij willen daarbij speciaal opkomen voor de Hazara en andere minderheden in het land, en voor de vrouwen en lhbtqia+ mensen die door fundamentalistische regimes extra onderdrukt worden.

Afghanistan moet een vrij, democratisch en sociaal land worden. Zolang dat niet zo is, moeten de Nederlandse overheid en de EU alle Afghaanse vluchtelingen een verblijfsvergunning geven, vooral ook de meer dan tienduizend Afghanen die in de mensonterende Griekse kampen vastzitten. Afghanistan moet worden beschouwd als “onveilig land” en niemand mag meer naar dat land gedeporteerd worden. Verder dient iedereen die nu nog wil evacueren of vluchten uit Afghanistan daarbij ondersteund te worden.

Kom ook je stem laten horen op zaterdag 11 september van 14:00 tot 15:30 uur op het Willemsplein in Rotterdam. Er zullen diverse sprekers en muzikanten zijn. Neem je spandoeken en borden mee! En we gaan met z’n allen goed letten op de corona-veiligheid.

Op hetzelfde moment zullen er ook protesten zijn in Den Haag en Amsterdam, en verder onder meer in Berlijn, Hannover, Londen, Stockholm, Malmö, Göteborg en Oslo. Deze protesten zijn een initiatief van de Federation of Afghan Resident Organizations in Europe (FAROE). De organisatie in Rotterdam is in handen van een aantal Afghaanse Nederlanders, ondersteund door Rotterdam BIJ1 en Doorbraak.

Zaterdag 11 september
Van 14:00 tot 15:30 uur
Willemsplein, Rotterdam
Facebook