VVD wil af van toetsing rechter

Vele voorstellen van dit kabinet op het gebied van de verzorgingsstaat, onder andere rond dwangarbeid en ongedocumenteerden zijn in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. De VVD heeft al geprobeerd sommige van die verdragen door Nederland opgezegd te krijgen. Nu hebben ze een nieuwe truc gevonden. De rechter mag de verdragen niet meer toetsen. Een wetsontwerp waar de VVD twee jaar aan gewerkt heeft. Je snapt niet dat het kan, maar ze worden nog steeds maar weer brutaler. En de PvdA? IK zie ze wel een meerderheid krijgen voor dit initiatief wetsontwerp.

Piet van der Lende over VVD wil af van toetsing rechter (Nieuws.nl)