Wat schrijft rechts?

NVU-kringleider Olav Schollaardt krijgt een schop onder zijn hol

In de publicaties van Hitler-wannabees, rechts-populistisch gespuis en christenzeloten komt hun ware aard naar boven. Haat tegen Joden, niet-westerse migranten en afvalligen voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van deze snuiters: krankjorume ideeën zijn aan de orde van de dag.

Op de website van de PVV, in internetkringen ook wel bekend als de NSB 2.0, blijkt Geert Wilders weer eens de broeder en hoeder van het grootkapitaal. Hij keert zich dit keer namelijk tegen een Europese financiële transactiebelasting, zeg maar een belasting op internationale geldstromen van het bankwezen. Die door de Europese Commissie voorgestelde minuscule belasting moet er mede voor zorgen dat financiële instellingen enigszins mee gaan betalen aan de puinzooi die ze zelf veroorzaakt hebben. Uiteraard sprak de werkgeversorganisatie VNO-NCW zich fel uit tegen het voorstel. En hun loopjongen Wilders stelde er alras Kamervragen over en roept de regering ook op om zich tegen deze belasting “te verzetten”. Tot zover de superkapitalist Wilders.

In de nieuwsbrief van Stichting Taalverdediging gaat men tekeer tegen de bierbrouwer Inbev. Die brengt namelijk Hoegaarde- en Jupilerbier op de Nederlandse markt waarbij de opschriften op de etiketten in het Engels zijn. Taalverdediging roept al haar sympathisanten op om het bier te boycotten. En dat is voor mij een reden om iedereen aan te moedigen deze biermerken juist wel te kopen. Gewoon, zoals Duitse activisten het zo mooi kunnen zeggen, “Saufen gegen Rechts”! Taalverdediging besteedt voorts aandacht aan de taalkwestie in België. Tot hun afschuw wordt er in een aantal Vlaamse gemeenten rond Brussel steeds meer Frans gesproken. Dat komt volgens de taalneuroten mede door “inwijkelingen” uit Noord-Afrika. Tot genot van Taalverdediging verzet de Vlaamse gemeente Merchtem zich met hand en tand tegen dit “taalimperialisme”. Die gemeente neemt namelijk “kloeke maatregelen” om de verfransing een halt toe te roepen. Zo verkoopt Merchtem alleen nog maar bouwkavels aan Nederlandstaligen, worden bezoekers van het gemeentehuis enkel in het Nederlands te woord gestaan en worden winkeleigenaren “gemaand” om zoveel mogelijk Nederlands in hun toko’s te spreken. Om het nog idioter te maken heeft de gemeente onlangs zelfs besloten om de subsidies stop te zetten aan sportverenigingen waar ook maar één woord Frans gesproken wordt. Ils sont complètement fous en Flandre? Oftewel: zijn ze daar in Vlaanderen nu helemaal van de pot gerukt?

Elsevier roept de VVD-er Mark Rutte uit tot “Nederlander van het jaar”. Wat een verrassing! Volgens het weekblad is de premier een uitmuntende “communicator” en een “bruggenbouwer”, alhoewel de typering bruggensloper toch eerder van toepassing is. Maar goed, volgens Elsevier straalt Rutte “een aanstekelijk optimisme uit” bij zijn heilige opdracht de sociale zekerheid te slopen en de grenzen dicht te timmeren voor onvermogende migranten. Elsevier is voorts zeer te spreken over Rutte’s weigering om de superrijken ietsiepietsie extra te belasten. Rechts Nederland kijkt ernaar en likt er de vingers bij af. In een ander artikel likt het weekblad de vingers van VVD-minister Henk Kamp. Deze rechts-rabiate hardliner wil namelijk de toegang tot de sociale zekerheid voor hier verblijvende Oost-Europeanen beperken. Die zouden massaal een beroep op de uitkeringen doen. Het hele verhaal van Kamp is je reinste kolder. De werkloosheid onder Oost-Europeanen in Nederland is namelijk veel kleiner dan die onder de Blut-und-Boden-Nederlanders. Maar feiten doen er bij de VVD niet toe: van elke twee woorden die een VVD-er spreekt, zijn er minstens drie gelogen.

Elsevier geeft voorts volop de ruimte aan Piet Moerland, bestuursvoorzitter van de Rabobank, om het blazoen van de banken op te poetsen. Volgens Moerland hebben de banken geen enkele, maar dan ook geen énkele, schuld aan de crisis. Volgens hem kun je “het banken niet verwijten dat ze hebben belegd in Italiaanse staatsobligaties”. Daarmee was immers “meer te verdienen dat met Nederlandse staatsobligaties, omdat ze iets meer rente geven”, aldus de inhalige bestuursvoorzitter. Moerland dringt er verder op aan dat de Noord-Europese landen miljarden in Griekenland en Italië blijven stoppen. Dat is namelijk de enige manier waarop de Noord-Europese banken hun leningen aan de Zuid-Europese staten weer linea recta terug kunnen krijgen. En zo worden de kosten van de crisis geheel op het bordje van de burgers geschoven.

In Wij Europa van de Nederlandse Volks Unie (NVU) staat een lofzang op de Libische dictator Khadaffi. Hij was volgens de NVU een toffe peer, omdat hij Libië “nagenoeg jodenvrij” had gemaakt. Daarbij had Khadaffi er volgens de NVU voor gezorgd dat het land “een hoge levensstandaard” had, hoewel die weer niet gold voor critici van het bewind, maar daar maalt de NVU niet om. In de verwijdering van Khadaffi ziet de NVU een zionistisch complot van de NAVO om “de laatste landen uit de weg te ruimen die het lef hadden om openlijk de politiek van Israël te bekritiseren”. De NVU vreest dat Syrië het volgende slachtoffer van de “piratenstaten” Israël en Amerika wordt. Men hoopt in ieder geval dat het Syrische bewind “iets heeft gehad aan de adviezen en inzichten van een aantal Duitse generaals die na de Tweede Wereldoorlog het Syrische leger hebben geholpen op te bouwen”. Voor de duidelijkheid, het gaat hier om Duitse nazi’s die na de oorlog op de vlucht sloegen en in onder andere Syrië een warm welkom geheten werden. In Wij Europa worden voorts nog wat sneren uitgedeeld aan politieke concurrenten en dissidenten. Zo wordt het fascistische kopstuk Tim Mudde ingewreven dat zijn webforum Theudisk kopje onder is gegaan wegens een gebrek aan belangstelling. En de voormalige NVU-kringleider Olav Schollaardt krijgt een schop onder zijn hol, omdat hij de NVU verliet uit onvrede over het inderdaad lachwekkend kleine aantal deelnemers aan NVU-demonstraties. Schollaardt zou “laf” zijn en “de loopgraaf uitvluchten, omdat er te weinig soldaten in zitten”. En dat is een pijnlijke constatering, vooral voor de NVU zelf…

Voorpost heeft zoals bekend wel iets met allerlei ‘volkeren’ over de gehele aardkloot, zolang die ‘volkeren’, en met name de ‘zwarte’, maar op de eigen plek blijven. Zo is er in Revolte, tijdschrift van Voorpost Vlaanderen en Nederland, dit keer aandacht voor ene Yann Fouéré. Deze 101-jarige man uit het Franse Bretagne overleed eind 2011 en blijkt zijn hele leven een groot “volksnationalist” geweest te zijn, althans, in de wondere wereld van Voorpost. Fouéré heeft blijkbaar zijn hele leven gevochten voor een onafhankelijk Bretagne van vreemde smetten vrij. Hij zou volgens Voorpost “noch rechts, noch links” zijn, maar daar trappen we hier in Nederland na Rita – “niet links, niet rechts” – Verdonk echt niet meer in. Zo collaboreerde Fouéré in de Tweede Wereldoorlog met het foute Franse Vichy-regime om, in de woorden van Voorpost, “de Bretoense autonomie te verdedigen”. Na de oorlog werd Fouéré wegens zijn collaboratie vervolgd, en besloot hij te vluchten naar Wales. Hij bleef tot zijn dood ijveren voor een onafhankelijke Bretoense staat.

Voorpost Nederland bezoekt ook met regelmaat allerhande landen om daar gelijkgestemde zwarthemden te ontmoeten. Zo reist men af naar organisaties en bijeenkomsten in Vlaanderen, Hongarije en Zweden. Naast de inname van de nodige hoeveelheden alcohol aldaar wijdt men zich ook aan de uitwisseling van ervaringen, en wordt er zo nu en dan een rondedansje gedaan en een bloemetje gelegd bij het graf van een of andere dode vrijwilliger die ooit voor de Waffen-SS vocht. Maar Voorpost heeft er volgens hun nieuwsbrief Laagland de pest over in dat een aantal extreem-rechtse luitjes die met hen meereizen zich niets aantrekken van god of gebod. Die doen ter plekke vooral “hun eigen ding” en blijken “weinig affiniteit” met Voorpost te hebben. Volgens Voorpost denken dit soort sujetten “een soort van goedkope uitstapjesgroep gevonden te hebben”. En dat mag niet van Voorpost, want “Ordnung muss sein”! Daarbij schijnen deze lui “allerhande redenen” aan te voeren om geen lid te worden van Voorpost. De club overweegt dan ook om voortaan alleen nog maar leden op sleeptouw te nemen naar dit soort internationale bijeenkomsten. Nou ja, hoe minder zielen, hoe meer vreugd, lijkt mij in deze.

Zoals bekend haat de anti-abortusorganisatie Schreeuw om Leven ongeremde en spattende seks, vooral als die buiten het huwelijk plaatsvindt. Seks is volgens de christenzeloten des duivels en vies, en als het dan toch moet, dan moet het maar binnen een huwelijk geconsumeerd worden, en dan nog eens énkel als het op voortplanting gericht is. Schreeuw om Leven heeft een folder uitgebracht waarin jongeren gewezen worden op de gevaren van de vleselijke liefde. Daarin staat dat seks buiten het huwelijk “veel stuk” maakt en dat het beter is om ermee te wachten totdat je met “die éne, heel speciale persoon, getrouwd zal zijn!”. Om seks te vermijden adviseren de christenen jonge vrouwen om zich “niet te uitdagend” te kleden. Dat kan immers de poes op het spek binden en leiden tot “opgewonden” taferelen. Ook seksuele fantasieën over een ander persoon zijn uit den boze. “Stop met fantaseren, het is niet goed!”, aldus de christelijke zedenmeesters. Bovenal zijn de fundamentalisten van mening dat je pas “de echte liefde ontdekt als je God leert kennen”. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Hoe kun je nu immers van bil gaan met een God die helemaal niet bestaat!?

Gerrit de Wit