“Door gebrek aan fatsoen krijgen liberalen alle poen, en de rest noodrantsoen”

Het protest.
“Door gebrek aan fatsoen krijgen liberalen alle poen, en de rest noodrantsoen”, zo stond er afgelopen donderdag 22 maart te lezen op een actiebord. We demonstreerden met 15 duizend mensen op het zonovergoten Malieveld. De vakbonden organiseerden dit protest tegen de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) met name vanwege de 70 duizend plaatsen in de sociale werkvoorziening (sw) die dreigen te verdwijnen. Het was een prachtig gezicht om zovelen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt werken, te zien opkomen voor hun recht. Jammer was wel dat de rampzalige gevolgen voor mensen die onder die nieuwe wet in de bijstand zitten, nauwelijks aan bod kwamen.

Standpunt van de FNV

Als Rutte zijn zin krijgt, dan worden met deze nieuwe wet (WWNV) 70 van de 100 duizend beschermde werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking geschrapt. De Wajong gaat daarmee op de schop en uitkeringen zullen drastisch worden verlaagd. De Tweede Kamer wil de WWNV eind april behandelen. De gezamenlijke bonden willen het volgende bereiken:
– geen verlies van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking;
– maximale toegankelijkheid van de reguliere arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking;
– mensen met een arbeidsbeperking moeten worden beloond met op zijn minst het wettelijk minimumloon: loonkostensubsidie in plaats van loondispensatie;
– geen bezuiniging op de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking;
– een fatsoenlijke cao voor de sociale werkvoorziening;
– de aanscherping van de bijstandswet en de verlaging van de uitkeringen met 14 procent mogen niet doorgaan;
– recht op een zelfstandige uitkering voor jonggehandicapten.

Tegen de zogenaamde “loondispensatie”, die neerkomt op werken voor minder dan het minimumloon, werd gelukkig stevig stelling genomen door onder meer FNV Bondgenoten en SP-voorman Emile Roemer, die het “loondiscriminatie” noemde. Naast de vele vakbondsbobo’s en politici die spraken waren er WSW-ers en mensen met een Wajong-uitkering op het podium te vinden. De leugen van Rutte en De Krom dat de nieuwe wet juist kansen gaat bieden aan de mensen die op het Malieveld stonden, werd door menig spreker afgebrand. “Bij veel bedrijven ontbreekt de wil om sw-ers een baan te geven, en mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven”, zei Abvakabo-voorzitter Corrie van Brenk. Een ander verweet de bazen dat ze “alleen werkhengsten willen” en dat er op de vrije markt dus geen banen zijn voor de 70 duizend mensen die De Krom “juist kánsen wil geven”. Menig spandoek wees er op: “We werken al naar vermogen”.

Jo Vaessen, van het bondsbestuur van de Abvakabo FNV, gaf een duidelijke visie: “Vijftig jaar geleden werden gehandicapten weggestopt. Na al die jaren hebben we nu een volwaardige cao, functieloon en pensioenregeling. Dit kabinet veegt wat we in 50 jaar hebben opgebouwd met een pennenstreek weg. Werkgevers willen werknemers tegen de kortste salarissen. Die bezuiniging moet blijkbaar gehaald worden. En, daarmee laat dit kabinet zijn asociaal gezicht zien. Laten we nu alvast duidelijk maken dat we blijven strijden tegen de Wet Werken Naar Vermogen. Nu, straks en waar nodig in de toekomst. Stop de afbraak van de sociale werkvoorziening.”

Roemer liet weten: “Ik zal niet rusten voor deze plannen van tafel zijn. Zeven jaar werken beneden het minimumloon, terwijl je al naar vermogen presteert, dat is gewoon waanzin.” Het is te hopen dat deze forse kritiek op de loondiscriminatie ook doordringt tot de SP Leiden, die onder vuur ligt vanwege haar deelname aan het College van B&W dat bijstandsgerechtigden nu al verplicht om in het Participatiecentrum te werken zonder arbeidscontract en met slechts een uitkering.

Dieptepunt was dat Kamerleden van het CDA, de VVD en zelfs de PVV op het podium de kans kregen om hun leugens los te laten op de demonstranten. Uiteraard werden ze uitgefloten, maar de ceremoniemeester maande tot stilte, want het was toch zo dapper dat ze naar het hol van de leeuw kwamen… Zij mogen altijd al over ons praten en beslissen, hoorde je als motivatie om hen uit te fluiten. Want VVD-er Malik Azmani, die bijstandsmensen verplicht wil laten sneeuwschuiven, sprak weer over “kansen grijpen, want de nieuwe wet biedt meer kansen”. Mirjam Sterk van het CDA slijmde dat ze nog eens goed naar de wet zouden kijken, en het PVV-Kamerlid zei dat ze slechte punten uit de wet gingen halen als die erin zaten. Maar ja, wat deze onderknuppel zegt doet er niet toe, aangezien Geert Wilders’ wil wet is en deze voormalige VVD-er het kabinet graag in het zadel wil houden.

PvdA-voorman Diederik Samsom stak Roemer naar de kroon als oppositieleider door enerverend te spreken. Hij pareerde Ruttes stelling “De overheid is geen geluksmachine” door te stellen dat Rutte met deze wet van de overheid een “óngeluksmachine” maakt. Tja, alsof niet allerlei gemeenten met PvdA-wethouders, zoals bijvoorbeeld Marco Florijn in Rotterdam, allang dwangarbeid opleggen. En zelfs zonder deelname aan het gemeentebestuur stemt de partij in met de verplichte onbetaalde arbeid.

Het is dit poldergedrag van “verantwoordelijkheid nemen” dat het Rutte mogelijk maakt om zijn asociale plannen door te drukken naar de gemeenten die het moeten uitvoeren. WSW-er Jan had het heel goed door. Op het het podium zei hij: “We mogen nooit polderen met dit rechtse kabinet. Dat mág niet en dat lúkt ook niet!”

De vraag is wat de grote woorden die gesproken werden, waard blijken te zijn. Van der Kolk van FNV Bondgenoten zei: “Wij zorgen ervoor dat deze plannen van tafel gaan.” Roemer: “Ik zal niet rusten voor deze plannen van tafel zijn.” Samsom: “Ik zal er alles aan doen om dit voorstel en dit kabinet weg te krijgen.”

Misschien gaf nota bene Arie Slob van de ChristenUnie de nieuwe weg aan. Hij probeerde het publiek nog te motiveren om niet op het Malieveld, maar bij het Catshuis te gaan staan, waar de coalitie nog heftiger bezuinigingen uitbroedt. Há, dat moet je eens proberen, zeker in Den Haag! Heeft die Slob nou zo’n moed? “Als jij voorop gaat!”, riep een demonstrant met ervaring, want zo’n demonstratie zou niet op toestemming kunnen rekenen van de politie. Toch moet er wel meer gebeuren dan nu om de WWNV van tafel te krijgen.

Willem Slaapmaat