We hebben een nieuw Instagram-account

Instagram heeft ons oude Doorbraak-account de afgelopen twee maanden drie keer opgeschort en nu definitief verwijderd. We ontvingen geen enkele keer uitleg waarom, en konden telkens enkel een genummerde selfie opsturen om aan te geven dat we het niet eens waren met het besluit.

We vermoeden dat het om een extreem-rechtse aanval gaat, waarbij mensen herhaaldelijk (ongefundeerde) klachten hebben ingediend. Maar dat weten we dus niet zeker. Opvallend is wel dat sinds vandaag het aan Doorbraak verbonden account Alevitisch Nieuws eveneens “opgeschort’ is.

Dit is hoe het gaat als de meest gebruikte communicatie-media in handen zijn van miljardairs. Waren die media van de staat, dan kreeg je waarschijnlijk nog wel wat uitleg en zes weken om inhoudelijk bezwaar te maken. Maar de beste oplossing zijn decentrale en van onderop beheerde sociale media als Mastodon.

Doorbraak heeft een eigen website, en is totaal niet afhankelijk van Instagram. En daarnaast delen we onze stukken ook via andere sociale media als Facebook (Taylan Devrim én Doorbraak), Twitter, Todon en Telegram. We hebben inmiddels een nieuw Doorbraak-account aangemaakt op Instagram, maar zijn verder niet van plan om er een hele strijd van te gaan maken tegen de algoritmen van Instagram-eigenaar Meta. We vinden onze lopende strijden nu belangrijker.

Laat je je Insta-vrienden even weten dat je ons weer gevonden hebt hier?

Eric Krebbers