We need to know who funds these thinktank lobbyists

Democratie en kapitalisme sluiten elkaar uit. Dat is altijd zo geweest, maar het is de laatste tijd wel duidelijker dan ooit. Bedrijven zijn absolute dictaturen. Naarmate hun invloed in de samenleving toeneemt, bijvoorbeeld via privatisering, neemt onze zeggenschap verder af. Wat er rest aan democratie wordt simpelweg gekocht. Donaties aan partijen en politici. Media en ‘onafhankelijke’ denktanks om de publieke opinie te bespelen. Van wie kreeg Wilders ook weer zijn pegels?

Eric Krebbers
Over We need to know who funds these thinktank lobbyists (The Guardian)