Wel degelijk antisemitisch, wel degelijk verwerpelijk

Op de website “Stop de Bezetting” staat een aantal overduidelijke antisemitische bijdragen, zo maakt Peter Storm duidelijk op zijn weblog. Tegen een van die antisemitische bijdragen heeft het CIDI aangifte gedaan. Dat maakt van die pro-Israëlische propaganda-organisatie natuurlijk geen bondgenoot tegen racisme, betoogt Storm in zijn bekende precieze stijl. Ook schrijft hij dat helder anti-zionisme nog geen antisemitisme is. Dat hoeft inderdaad niet, maar het blijft altijd een merkwaardig gebeuren als men zich vanuit Nederland speciaal of zelfs eenzijdig keert tegen het zionisme, het Joodse nationalisme, en niet gewoon tegen alle nationalismen en in het bijzonder dat van de ‘eigen’ staat. Het is ook helemaal niet nodig om je te tooien met de ideologie van het anti-zionisme als je je – volkomen terecht! – keert tegen de misdaden van de Israëlische staat. Nederlanders die zich desondanks toch vooral als anti-zionist profileren in plaats van als anti-nationalist, maken minimaal een ietwat eenzijdige keuze. Alle vormen van nationalisme hebben immers dezelfde reactionaire functies. Allemaal produceren ze mythen om de eenheid van vermeende “volkeren” te benadrukken en de onderdrukking te verdoezelen van arbeiders, vrouwen en mensen die niet in het nationalistische ideaalplaatje passen. Via nationalisme spannen elites de bevolking voor hun karretje in de machtsstrijd met andere elites. En daarin verschilt het Joodse nationalisme niet wezenlijk van het Nederlandse nationalisme.

Eric Krebbers over Wel degelijk antisemitisch, wel degelijk verwerpelijk (Ravotr)