“Werkmeester” stichting Herstelling probeert activist van Dwangarbeid Nee te intimideren

Logo van het Amsterdamse comité.
Logo van het Amsterdamse comité.

Het comité Dwangarbeid Nee voert regelmatig actie bij de toegangspoort van het gebouwencomplex van stichting Herstelling in Amsterdam Zuidoost. De leden van het comité voeren gesprekken met dwangarbeiders die naar buiten komen, delen pamfletten uit en informeren bijstandsgerechtigden over hun rechten. Een Dwangarbeid Nee-lid wordt nu geïntimideerd door een “werkmeester” van het dwangarbeidcentrum.

In de loop van januari nam deze Dwangarbeid Nee-activist – laten we hem X noemen – deel aan de activiteiten van het comité bij de toegangspoort van het dwangarbeidcentrum. X had zelf bij de Formulierenbrigade in het centrum gewerkt en kende de praktijk van de dwangarbeid uit eigen ondervinding. Toen hij bij de poort aan het posten was, zag hij een “werkmeester” die vroeger “werkmeester” van die Formulierenbrigade was geweest. Die brigade is inmiddels opgeheven, omdat de deelnemers eraan in de ogen van de leidinggevenden te kritisch zouden zijn geworden. De “werkmeester” herkende X, maar legde geen contact met hem. Bij diverse gelegenheden fietste de “werkmeester” langs hem heen en negeerde hij hem.

Intimiderend gedrag

Inmiddels had X een nieuwe klantmanager gekregen, die niet is verbonden aan stichting Herstelling. Op 4 februari had hij daarmee een gesprek, waarbij die tot zijn verbazing een mail (pdf) van de bewuste “werkmeester” overhandigde die deze aan zijn klantmanager had gestuurd. Ook meldde de klantmanager dat X een traject moest gaan volgen, namelijk “introductieprogramma PAP (Participatieplaats)”, hoewel hij al diverse soortgelijke trajecten zonder succes heeft doorlopen. Hij probeert zelf om aan betaald werk te komen. Zo had hij een tijd werk via een uitzendbureau. De nieuwe klantmanager vroeg X om een reactie op de mail. Toen hij de mail las, was hij verbijsterd. Het bleek dat de “werkmeester” gebruik had gemaakt van zijn toegang tot het computersysteem van de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam om te kijken of X nog een bijstandsuitkering had en om het digitale dossier van X op te zoeken. Daarop had hij de naam en het mailadres van de nieuwe klantmanager genoteerd en hem gemaild.

In de overigens zeer slim in elkaar gezette mail wordt een zeer negatief beeld geschetst van X.  De “werkmeester” had vastgesteld dat X als Dwangarbeid Nee-lid pamfletten uitdeelde en vragen stelde aan de deelnemers van diverse reïntegratietrajecten. Citaat uit de email: “X doet dit niet voor de eerste keer en vertoont in dit opzicht een bijkans obsessieve vasthoudendheid gecombineerd met – naar mijn mening – een helaas eenzijdige en onnodig negatieve houding t.o.v. de huidige reïntegratiemethodieken”. X wordt dus op zijn politieke opvattingen aangevallen, die hij uitdraagt door gebruik te maken van zijn burgerrechten. De “werkmeester” verder: “Maar eerdergenoemde gevoelsbeleving in combinatie met zijn uitstraling geeft enerzijds ter plaatse voeding aan collegiale irritaties en anderzijds ronduit verbazing en onbegrip bij sommige aangesproken deelnemers”. Daar wil de “werkmeester” wat aan doen! Dus verzoekt hij de nieuwe klantmanager om X maar eens in een traject te plaatsen. Hoe slim de mail van de “werkmeester”, die verder geen bal meer met X te maken heeft, ook in elkaar zit, het is in feite een verzoek om X te straffen voor zijn politieke mening en zijn activisme. Opnieuw een inkijkje in de denktrant van sommige personeelsleden van het dwangarbeidcentrum en in hun intimiderend gedrag dat ze verkopen als “reintegratiemethodiek”. X heeft tegen de “werkmeester” een klacht ingediend bij de directeur van de Dienst Werk en Inkomen.

Actiecomité Dwangarbeid Nee