Wilders verslaan: aangifte doen?

In de eerste plaats versterken wij de legitimiteit van de staat om te bepalen wat gezegd mag worden en wat niet. Nu wordt de staat via aangifte aangemoedigd om strafvervolging in te zetten wegens racistische uitspraken. Daarmee zeg je feitelijk: wij vinden dat de staat de grenzen moet stellen en handhaven in het publieke debat. Wie gelooft in de gevestigde rechtsorde en wat daar bij hoort, zal hier weinig moeite mee hebben. Maar dat geloof is misplaatst. Die gevestigde rechtsorde en het bijbehorende strafrecht zijn niet onze vrienden, het zijn geen geschikte wapens voor een wereld zonder uitsluiting en racisme. Die staat heeft echter eigen belangen, eigen prioriteiten. Die zijn niet in ons voordeel. Het gaat dan over beheersing, controle, de “openbare orde”. Die zijn uiteindelijk maatgevend in de vraag hoe en op welke manier de die grenzen in het publieke debat bewaakt. Het gaat hier om inherente opgelegde dwang, doorgaans verbonden met kapitaalsbelangen. Dit soort prioriteiten en belangen botsen met rechtvaardigheid en vrijheid. Fel stelling nemen tegen de vervolging van vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld Joke Kaviaar doet, is in staatsogen al gauw “opruiing” en wordt dan beantwoordt met arrestatie, vervolging rechtszaak en een dreigende celstraf. Haar en geestverwanten verdedigen betekent: opkomen tegen staatsbevoegdheid om mensen wegens uitspraken te vervolgen.

Peter Storm in Wilders verslaan: aangifte doen? (Ravotr)