Wilders wil concentratiekampen

Opsluiting.
Opsluiting.

Geert Wilders wil mannelijke vluchtelingen in concentratiekampen opsluiten. Daar komt het voorstel dat hij vandaag in een videobericht deed op neer. Het voorstel is het zoveelste symptoom van Wilders’ voornemen om Nederland de fascistische kant op te duwen, met knokploegen voorop en grote kiezerssteun in de rug. Hij zal dit voornemen doorzetten, tenzij we hem, zijn plannen en zijn beweging frontaal tegenhouden, met woorden en met daden. De reactie op zijn voorstel is tot nu toe lauw. Dat kan maar beter heel rap veranderen.

Het voorstel van Wilders houdt het volgende in. Het liefst wil hij de grenzen voor “alle asielzoekers en alle immigranten uit islamitische landen sluiten. Maar zolang dat niet gebeurt (…) stel ik voor dat we mannelijke asielzoekers opsluiten in de azc’s”. Hij verwijst naar de aanrandingen in Keulen om mannelijke vluchtelingen, alle mannelijke vluchtelingen, weg te zetten als gevaarlijk, en ze dus allemaal maar ‘preventief’ weg te willen stoppen in de azc’s. Trouwens, waar puntjes tussen haakjes staan in het citaat, daar gebruikt Wilders weer eens taal die ik hier niet op het scherm wil zien.

Dit Wilders-plan is een pleidooi voor concentratiekampen. Mensen die niet eens worden verdacht van een strafbaar feit, worden – op basis van herkomst, verblijfsstatus en sekse – als misdadigers aangemerkt en opgesloten. Met precies evenveel reden – ja, ergens met meer reden – zou je kunnen voorstellen om alle vaders, alle ooms, alle buurmannen, alle broers, alle mannelijke medestudenten, medescholieren en collega’s, preventief op te sluiten, en ook alle priesters, bisschoppen, dominees en andere geestelijken, docenten en maatschappelijk werkers. Immers, de meeste gevallen van seksueel geweld vinden plaats door een bekende, familielid, collega, noem maar op, van het slachtoffer. Of het gebeurt in instituties waarin mensen – veelal mannen – controle hebben over andere kwetsbare mensen – veelal vrouwen en kinderen.

Seksueel geweld, van online stalking tot en met verkrachting, is zeer wijdverbreid. “Een op de twintig vrouwen in Europa is verkracht (…) Een derde van alle Europese vrouwen is vanaf de leeftijd van 15 wel eens het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld (…) Vrouwen zijn nog vaker het slachtoffer van seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen, omhelzen of kussen: 55 procent van alle Europese vrouwen maakt dit wel mee (…) In een derde van de gevallen was het de baas, collega of een klant, zo blijkt uit het onderzoek“, dat begin 2014 bekend werd gemaakt en waarvoor het zogeheten Europees Agentschap voor de Grondrechten verantwoordelijk is. Over de cijfers kun je kibbelen, het zou me niet verbazen als de realiteit eerder nog wat erger is. Maar het beeld dat seksueel geweld tegen vrouwen heel wijdverbreid is, is duidelijk.

Er is een woord voor de cultuur die dit veelvormige en vrijwel alomtegenwoordige geweld tegen vrouwen omvat. Dat woord is “verkrachtingscultuur”, en dat is alhier de dominante cultuur. Mannen in de directe omgeving van vrouwen, niet zozeer vreemdelingen in bosjes, niet speciaal en niet vooral mannen uit verre landen, zijn heel vaak degenen die dit geweld bedrijven. Mánnen doen zulke dingen. Allerlei mannen, maar dus vooral mannen die voor de vrouwen die het slachtoffer worden, geen onbekenden zijn. Herkomst en verblijfsstatus hebben er in de kern geen bal mee te maken.

Vanuit dat gegeven zou je dan kunnen pleiten voor het opsluiten van de hele categorie van waaruit het gevaar overduidelijk dreigt. Als je helemaal zeker van je zaak wilt zijn, dan horen volgens de Wilders-logica eigenlijk gewoon alle mannen achter slot en grendel. Met een serieus idee over hoe je seksueel geweld vruchtbaar zou kunnen aanpakken, heeft zoiets niets te maken. Maar het is dan tenminste een klein beetje consequent.

Maar dat stelt Wilders dus niet voor. Daarmee laat hij meteen laat zien dat het hem niet om consequente strijd tegen seksueel geweld te doen is, zelfs niet op zijn verfoeilijke law en order-manier. Hem interesseert niet de potentiële misbruiker als zodanig. Hem interesseert die misbruiker alleen maar als die tot een bevolkingsgroep behoort waar hij toch al graag tegen aan trapt: vluchtelingen, migranten, moslims, mensen met een moslim-achtergrond. Hij vindt seksueel misbruik een mooie manier om een bevolkingsgroep nog verder de grond in te trappen, met woorden en beleidsvoorstellen. Zo worden de in Keulen misbruikte vrouwen feitelijk nogmaals misbruikt, nu als ‘argument’ tegen vluchtelingen.

Vanuit die logica – vluchtelingen bashen op welke manier dan ook – bepleit hij nu het opsluiten van mannen die in niets verschillen van al die andere mannen die in Nederland wonen, behalve dan dat ze een asielaanvraag hebben ingediend die in behandeling is (geweest). Het is dus opsluiting op basis van herkomst en verblijfsstatus. Het past in een staat die bevolkingsgroepen systematisch onderscheidt, de ene groep bevoorrecht, de andere groep steeds schrillere beperkingen op wil leggen. Het past in een racistische politiestaat. Nu komt hij met het opsluiten van mannelijke asielzoekers. Het is een kwestie van tijd of hij komt met nog brutere plannen.

En hoe ziet de Grote Leider van de PVV de uitvoering precies voor zich? De mannen in bepaalde azc’s, opgesloten, en de vrouwen en kinderen in andere azc’s met iets meer bewegingsvrijheid? Of wel in hetzelfde azc, maar dan met superscherpe bewaking en controle zodat echt alleen vrouwen en kinderen even de met deprimerende barakken gevulde azc-locatie af mogen? In het eerste geval scheur je gezinnen kapot en ontwricht je levens nog verder. In het tweede geval zet je ook de kinderen en de vrouwen op een plek waar bewaking en controle een nog veel grotere en dreigendere rol speelt dan nu al het geval is. Hoe voelen kinderen zich als ze steeds zien dat zij en hun moeder wel door geüniformeerde agenten worden doorgelaten, maar hun vader niet?

Wat is intussen de reactie op het voorstel? Lauwe soep, en ik hoop dat dit heel snel verandert. Iemand vanuit de PvdA-fractie noemt het een “tirade die alleen maar bedoeld is om angst aan te jagen en verdeeldheid te zaaien”. Maar de “tirade” is veel meer dan dat. Het is een poging om steun te winnen, onder de mensen die felle agressie tegen opvang van vluchtelingen, zoals in Geldermalsen en uitgerekend deze avond ook in Heesch – duizend demonstranten, vuurwerkbom – wel okee vinden. Het is tegelijk een hint voor wat ons te wachten staat als, in 2017 of al eerder, de PVV een zo grote verkiezingszege binnensleept dat Wilders een hoofdrol in of vlakbij een volgende regering kan spelen. Dat is een serieus gevaar aan het worden.

Dit voorstel past in de PVV-manier om stemmen en steun op te bouwen voor Wilders’ fascistische beweging. Het is een beleidsvoorstel van fascistische signatuur. Het voorstel, de auteur van het voorstel, en de straatbeweging die hij helpt ontketenen, dienen actief gedwarsboomd te worden door iedereen die fascisme verafschuwt.

Peter Storm
(Dit artikel verscheen eerder op zijn weblog Ravotr)