Inspirerende startbijeenkomst van de campagne Wij Reizen Samen (voor een beter OV met goede arbeidsvoorwaarden voor werkers)

Afgelopen zaterdag vond in het Utrechtse FNV-Vakbondshuis de startbijeenkomst plaats van Wij Reizen Samen, een nieuwe campagne voor een beter openbaar vervoer (OV). Die campagne streeft naar goede arbeidsvoorwaarden in het OV, een betaalbaar en groen OV, een voor iedereen toegankelijk OV, overal goede OV-verbindingen, en OV in publieke handen. Wereldwijd zijn er inmiddels in tal van landen campagnes voor

Verder lezen Reageren?

Spektakelpolitiek: ondernemers spekken via Oranjefeesten

RTL kopte vandaag: “Kamermeerderheid doet moreel appel op NOS: maak voetbal op groot scherm gratis”. Zie hier de toekomst van de Nederlandse politiek: kleine problemen van ondernemers enorm uitvergroten en vervolgens de nationalistische held spelen. Terwijl je hen verrijkt van belastinggeld. Als afleiding voordat je échte problemen alleen maar verergert. Wat achtergrond voor het ‘probleem’: de NOS is eigenaar van

Verder lezen Reageren?

De Grote Raad en koning Wilders

Gedurende deze kabinetsformatie is ons staatsrechtelijk apparaat veranderd, zonder dat daar een wetswijziging aan ten grondslag heeft gelegen. Nederland is feitelijk een hoogste orgaan rijker, en daarmee verliezen we belangrijke waarborgen. Hoe werkt ons staatsrecht in theorie? Nederland is een dualistisch land. Dat betekent dat bestuurders geen zitting hebben in het parlement, maar juist door het parlement worden gecontroleerd. Daarvoor

Verder lezen Reageren?

Nationalisme en bangmakerij voor macht en winst

Het militair-industrieel complex is de innige samenwerking tussen politiek, krijgsmacht en wapenindustrie. Deze term moet nodig uit de mottenballen, waar hij ooit is opgeborgen samen met een term als “kapitalisme”. We hebben onze verklarende concepten nodig. Denk bij militair-industrieel complex bijvoorbeeld aan minister van Defensie Ollengren die de wapenindustrie aan tafel nodigde om de Defensienota te schrijven; een partij met

Verder lezen Reageren?

Veel klachten over de afhandeling van klachten door de gemeente Amsterdam

De afhandeling van klachten, bijvoorbeeld over de sociale dienst (afdeling WPI), is bij de gemeente Amsterdam al lange tijd slecht geregeld. Er zijn dan ook veel klachten over de klachtenafhandeling. De gemeente is bezig met een verbeterproces, waarbij de afhandeling van klachten beter geregeld zou gaan worden. Daarvoor wordt gewerkt aan een plan dat voornamelijk zal gaan over de interne

Verder lezen Reageren?

Kom ook in verzet tegen de aanwezigheid van de fascist en Kamervoorzitter Bosma bij de nationale slavernijherdenking en teken de petitie!

Vanuit de Surinaamse en Caribische gemeenschap in Nederland is een breed protest opgekomen tegen de dreigende kranslegging door de fascist en voorzitter van de Tweede Kamer Martin Bosma bij de nationale slavernijherdenking op 1 juli in het Amsterdamse Oosterpark. Een groep van 150 personen en 35 organisaties roept per brief met klem de Tweede Kamer, de Amsterdamse gemeenteraad en het

Verder lezen 1 Reactie

De energie spatte er vanaf bij de MOVE demonstratie (beeldverslag)

Afgelopen zaterdag vond in Amsterdam voor de tweede keer een vibrerende en inspirerende MOVE demonstratie plaats, georganiseerd door MiGreat. Evenals die van vorig jaar had ook deze demonstratie een radicaal en van onderop karakter. Mensen beschermen, grenzen afschaffen, niemand is illegaal en vrijheid van beweging waren de kerngedachten waarmee de demonstratie was opgezet. Afgezien van een enkele witte spreker kwamen

Verder lezen Reageren?

Leiden Canal Pride – ijskoude gemeentelijke bureaucratie leidde tot geweld tegen queeractivisten

Op 2 september vorig jaar werden tijdens de Leidse Pride queeractivisten ‘s ochtends weggedreven en ingesloten , en ‘s middags in elkaar geslagen door de politie. In de week erna vertelde de burgemeester hierover leugens in de gemeenteraad, waar ook vijf mensen naar aanleiding van het politiegeweld inspraken. Dit alles was aanleiding voor Leidse activisten, onder andere van Doorbraak, die

Verder lezen Reageren?

Lupi Coffee verliest zijn hoger beroep tegen de baristas en hun steungroepen

Een jaar geleden begon een aantal baristas gezamenlijk op te komen voor hun loon en betere arbeidsomstandigheden bij de mini-keten Lupi Coffee. Ze werden daarbij gesteund door Horeca United en Doorbraak. Na enkele flyeracties en een demonstratie spande eigenaar Hossein Akef een kort geding aan om ons allemaal te intimideren. Hij probeerde de rechter te laten verbieden dat we nog

Verder lezen Reageren?

Strijdbare actie tegen de vastgoedprofiteurs van de wooncrisis (beeldverslag)

Afgelopen dinsdag protesteerden zo’n dertig mensen tegen de vastgoedbeleggers, private (groot)grondbezitters, huisjesmelkers en andere roofinvesteerders die bijeenkwamen op de vastgoedbeurs Provada in de RAI in Amsterdam. Tegen deze beurs voor de profiteurs van de wooncrisis had de landelijke woonbeweging Woonopstand een actie van onderop georganiseerd, die plaatsvond buiten bij de ingang van de beurs en die werd ondersteund met een

Verder lezen Reageren?

Klimaatwetenschappers zijn wanhopig én strijdlustig

Bijna tachtig procent van vooraanstaande klimaatwetenschappers verwacht dat tegen 2100 de aarde minstens 2,5 graden warmer zal zijn dan in 1880, het begin van de industriële revolutie. Slechts zes procent denkt dat de wereld erin zal slagen om de opwarming van onze planeet te beperken tot anderhalve graad. Dit blijkt uit een recent onderzoek dat The Guardian begin mei publiceerde.

Verder lezen Reageren?