1 mei, Tilburg: dag van de arbeid-demonstratie en -lezing

Op 1 mei organiseert de Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS) ‘s middags een demonstratie en ‘s avonds een lezing in het kader van de internationale dag van de arbeid. Tijdens de demonstratie houdt onder meer Doorbraak-activist Harry Westerink een praatje. De lezing is van historicus Dennis Bos en gaat over de eerste generaties 1 mei-vierders in Nederland.

De demonstratie heeft als motto: “Allemaal anders, allemaal voor ons allen”. In de oproeptekst ervoor lezen we: “Een Mei 2024. Rechts is overal in de aanval. Al onze rechten en vrijheden lopen gevaar. Fascisten rukken op. Wie anders is dan de witte patriarchale norm wordt verdacht gemaakt, uitgesloten of erger. Het klimaat wordt gesloopt voor de winst van het fossiele kapitaal. Alles voor de rijkdommen van de rijken, de macht van de machtigen. Alles voor het kapitalistisch systeem dat ons allemaal als gebruiksvoorwerpen misbruikt en ons allemaal de ondergang in jaagt.

Wij vechten hiertegen met solidariteit! We zijn allemaal anders. We staan allemaal voor elkaar. We staan voor moslims en vluchtelingen, tegenover de fascisten. Voor trans en queer mensen, tegenover de haters en hun leugens. Voor vrouwen en alle anderen, voor zelfbeschikking over lijf en leden. Voor het opheffen van grenzen, voor bewegingsvrijheid voor iedereen. Voor een einde aan fossiel kapitaal en planetaire destructie. Voor een einde aan oorlog en genocide, voor een vrij Palestina. Voor wereldwijde solidariteit, in een strijd voor een wereld waar we allemaal meetellen als gelijken. In dat teken vieren wij de Eerste Mei, Dag van de Arbeid. Demonstreer met ons mee!”

Woensdag 1 mei
Tilburg

Demonstratie
Vanaf 16:00 uur
Station

Lezing
Vanaf 19:30 uur (vanaf 18:30 uur veganistische soep met brood en smeersels)
De Huiskamer voor Pleegouders
Wilhelminapark 42-c

Uit de oproeptekst voor de lezing: “We zijn nog altijd opgezadeld met het beeld van J.P. Coen. Maar wie waren de strijders die destijds protesteerden en hun solidariteit uitspraken met de Indonesiërs die zich gewapenderhand tegen de Nederlandse kolonialisten verzetten? De eerste mei was altijd al een internationale dag van strijd voor een betere wereld, een wereld zonder kapitalistische uitbuiters, maar ook zonder grenzen en zonder vreemdelingenhaat. Dennis Bos, historicus aan de Universiteit Leiden en kenner van de vroege arbeidersbeweging in Nederland, vertelt over de eerste generaties 1-mei-vierders en hoe de strijd voor een beter leven hier verbonden was met de strijd voor bevrijding wereldwijd.”

Harry Westerink