11 oktober, Leeuwarden: activisten tegen Zwarte Piet spreken tijdens rechtszaak tegen extreem-rechtse wegpiraten

Actieborden, speciaal ook in het Fries. (Foto: Joris van Gennip)
Actieborden, speciaal ook in het Fries. (Foto: Joris van Gennip)

Gisteren is het proces gestart tegen 34 extreem-rechtsen die waren betrokken bij het verhinderen van een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) door op 18 november 2017 de A7 bij Joure te blokkeren. Door die snelwegblokkade werd de vrijheid van meningsuiting en betoging van veel activisten tegen Zwarte Piet ernstig geschonden. Zij waren van plan om te gaan protesteren tegen de Zwarte Piet-figuur tijdens de nationale intocht in Dokkum, maar werden tegengehouden. Op 11 oktober krijgen vertegenwoordigers van KOZP de ruimte om hun verhaal te houden, als slachtoffers in de rechtszaak. KOZP roept medestanders op om de rechtszaak bij te wonen.

KOZP-verklaring
Donderdag 11 oktober
Omstreeks 13:30 uur
Rechtbank Leeuwarden
Zaailand 102
Leeuwarden
Facebook

Uit de oproeptekst: “Op weg naar een vreedzame demonstratie tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet werden drie bussen van KOZP op de snelweg geblokkeerd door een groep van ongeveer 30 agressieve mannen en vrouwen met auto’s, motoren en vrachtwagens. De blokkade duurde zo’n 45 minuten, waarbij de aanwezige politie zichtbaar geen haast maakte om de blokkade op te heffen. Uiteindelijk is de demonstratievergunning ingetrokken door de lokale autoriteiten, via een noodbevel. Het recht op vreedzaam protesteren werd hierdoor onmogelijk gemaakt.

De 34 verdachten worden vervolgd vanwege het opzettelijk versperren van de snelweg, een ernstig feit waarvoor maximaal 9 jaar celstraf kan worden geëist. Ook worden ze vervolgd vanwege het in gevaar brengen van het verkeer en het verhinderen van de anti-Zwarte Piet-demonstratie tijdens de nationale intocht in Dokkum. Daarnaast wordt de verdachte Douwes vervolgd wegens opruiing. Ze deed via Facebook een oproep om massaal de weg op te gaan om de anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden.

Een VN-commissie (2013) heeft gerapporteerd dat Zwarte Piet in direct verband met het Nederlandse slavernijverleden staat, het College voor de Rechten van de Mens (2016) noemde Zwarte Piet ‘een negatief stereotype van mensen met een donkere huidskleur’ en de Kinderombudsman noemde Zwarte Piet in strijd met kinderrechten (2016). Na jaren protest lijkt er langzaam maar zeker verandering plaats te vinden. De NTR kondigde in eerste instantie aan dat er alleen roetveegpieten zouden zijn bij de nationale intocht. Na vele verontwaardigde reacties van mensen die vast willen houden aan Zwarte Piet lijkt de racistische karikatuur toch nog gehandhaafd te worden.

De afgelopen jaren hebben honderden moedige burgers zich onuitputtelijk ingezet voor een inclusieve Sinterklaasviering. Die inzet heeft ertoe geleid dat steeds meer Nederlanders openstaan voor verandering. In steden als Amsterdam en Utrecht is de racistische karikatuur al afgeschaft tijdens de intocht. De NTR kondigde aan alleen roetveegpieten te gebruiken tijdens de nationale intocht, maar lijkt door druk vanuit pro-pieten alsnog de racistische karikatuur te handhaven. Op vele plekken worden er lokale intochten met Zwarte Pieten georganiseerd. Daarom roepen wij iedereen op om dit jaar lokale acties te organiseren! KOZP heeft vanwege donaties van meer dan 400 mensen een actiefonds opgericht waarmee lokale acties in 2018 kunnen worden ondersteund.

Kom op 11 oktober naar de rechtbank in Leeuwarden om de zaak te ondersteunen. De zittingen beginnen die dag om 9:00 uur. Volgens de huidige plannen krijgt KOZP om 13:30 uur gelegenheid om te spreken, maar dit kan wat eerder of later worden, al naar gelang de gang van zaken die dag. Zorg er daarom voor dat je op tijd aanwezig bent en tenminste een half uur voor de aangewezen spreektijd, zodat je je op tijd kan aanmelden! Vergeet niet een ID-bewijs mee te nemen naar de rechtbank.”

Harry Westerink