12 juni: evaluatie 1 mei-demonstratie

De door de politie in beslag genomen volstrekt ongevaarlijke spandoekstokken. Er zou ook sprake zijn geweest van een ketting en biljartballen in sokken, maar die lijkt de politie er voor het gemak zelf maar bij verzonnen te hebben.

Op het jaarlijkse anarchistische festival Pinksterlanddagen zal een evaluatie plaatsvinden van de afgelopen 1 mei-demonstratie in Utrecht, die werd georganiseerd door het 1 mei-collectief waaraan ook Doorbraak deelnam.

Evaluatie 1 mei-demonstratie
Zondag 12 juni, 13:15 – 14:15 uur
De grote tent
Kampeerterrein “Tot Vrijheidsbezinning”
Aekingaweg 1a, Appelscha

Zoals menigeen zich zal herinneren, stuitte de demonstratie op heftige repressie vanuit de politie. Belachelijke voorwaarden werden opgelegd, zoals het verbod op vlaggenstokken, en op spandoeken groter dan 1 bij 1,5 meter. De Utrechtse politie heeft veel geweld gebruikt om die voorwaarden aan de demonstranten op te dringen. Veel activisten hebben klappen gekregen. Een flink aantal is ter plekke behandeld door de eigen aanwezige EHBO-ers. Twee activisten moesten vanwege verwondingen naar het ziekenhuis. De directe aanleidingen voor al het geweld lijken grotendeels door de politie zelf verzonnen.

De evaluatie is opgezet vanuit het 1 mei-collectief. We zullen niet om het vele en heftige geweld van de politie heen kunnen, maar er zijn ook genoeg andere zaken die op die dag hebben gespeeld. Ook met het oog op toekomstige demonstraties vanuit onze hoek. Zo zal er gekeken worden naar het concept en het karakter van deze demonstratie, en naar de mobilisatie en de opkomst. Ook praktische zaken zullen besproken worden, zoals de informatievoorziening vanuit de organisatie naar de deelnemers, de eerste hulp bij acties (EHBA), de politiewoordvoerders en de arrestantengroep. En waren mensen voorbereid op eventueel ingrijpen door de politie?

Ook zal er aandacht zijn voor de nazorg. Zo hebben Doorbraak en de Anarchistische Groep Nijmegen een tweetal terugkomdagen georganiseerd, in Leiden en in Nijmegen. Moeten organisatoren van demonstraties anno 2011 voortaan rekenen op zulk heftig ingrijpen door de staat, en zich daar dan ook op voorbereiden via dit soort terugkomdagen en andere vormen van nazorg? Of is het beter dat groepen en individuen die aan de demonstratie hebben meegedaan dat decentraal opzetten?

Genoeg stof tot nadenken, genoeg stof voor discussie! Heb je behoefte om je hart te luchten? Heb je ideeën over hoe het beter moet, of hoe het juist niet moet? Kom dan meepraten.

Doorbraak zal voorafgaand aan deze evaluatie ook een workshop geven over lokaal organiseren. Die bijeenkomst vindt eveneens plaats op zondag 12 juni in de grote tent, en wel van 11:30 tot 13:00 uur.

Kijk voor het volledige programma en het programmaboekje op de website van de Pinksterlanddagen.

André Robben