13 december: politiek café over “basisvoorwaarden voor bewegingsopbouw”

Beweging
Op maandag 13 december organiseert Politiek café Alarm een discussie over “basisvoorwaarden voor bewegingsopbouw”. De bijeenkomst vindt plaats in het ACU, Voorstraat 71 in Utrecht, en begint om 20:00 uur. Doorbraak levert een van de sprekers.

Alarm wil, zo staat in de oproep, “ruimte bieden voor het voortzetten van discussies die hebben plaatsgevonden tijdens het laatste 2.Dh5-festival. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan de continuïteit van de discussies. Uit de afsluitende plenaire bijeenkomst van het festival kwam het voorstel om stil te staan bij de basisvoorwaarden voor bewegingsopbouw. Uit het festival, maar ook uit tal van andere initiatieven blijkt dat veel mensen hier mee bezig zijn. De discussie zal de single-issues overstijgen en over (de opbouw van) een grote beweging met een systeemkritisch kader gaan.”

“Het eerste deel van de avond zullen we een kort vraaggesprek voeren met een aantal mensen die betrokken waren bij workshops tijdens het 2.Dh5-festival. Ondogmatisch, dus zonder dat ideologische voorkeuren in labels centraal staan. We benaderen hiervoor mensen en groepen die al met deze vraagstukken bezig zijn. In het tweede deel van de avond voeren we een debat. Waar lopen we tegen aan, hoe kunnen we dat verhelpen, welke stappen kunnen we nu al zetten? Dat zijn de vragen die we onszelf willen voorleggen. We hopen aan het einde van de avond een tijdsplan te kunnen opzetten om alvast een aantal stappen te kunnen zetten. Iedereen die mee wil bouwen aan een duurzame horizontale beweging, die in staat is om op verschillende gebieden van het leven een vuist te vormen, om samen een verandering te forceren, is van harte uitgenodigd om actief deel te nemen aan dit belangrijke debat. Dit zou wel eens het eerste kleine stapje kunnen zijn, mis het dus niet!” Aldus de oproep.

Eric Krebbers