Geen postbode, geen postcode!

Campagne-logo
Na gesprekken met stakende postbodes zijn activisten van de Vrije Bond uit solidariteit de actiecampagne “Code zwart” begonnen. Onder het motto “Postcode? Gewoon even laten!” roept de anarchistische bond iedereen op om in december geen postcode te vermelden op te versturen post. Die oproep wordt ondersteund met promotiemateriaal (posters, flyers, stickers en een kerstkaart) dat is te downloaden of te bestellen via de website Code Zwart. Ook heeft de Vrije Bond een facebook-pagina aangemaakt.

De Vrije Bond-activisten zijn op het idee van dit initiatief gebracht door een aantal TNT-werknemers. Door geen postcode te vermelden kan de post bij TNT niet machinaal worden verwerkt. Voor de handmatige verwerking van post zonder postcode moeten de TNT-bazen dan extra personeel inzetten. Daardoor worden niet alleen de loonkosten verhoogd, maar wordt vooral “de postdoorstroom” verstoord. Juist in december, een voor TNT hectische maand waarin altijd veel post wordt verstuurd, kan zo van buitenaf de druk op de bedrijfsleiding flink worden opgevoerd. Daarmee kan de strijd van de TNT-postbodes tegen hun bazen worden ondersteund. De postbodes hielden eerder al een eendaagse en een tweedaagse stakingsactie. Volgende week gaan ze zelfs drie dagen in staking.

“De strijd die de postmensen leveren met TNT voor het behoud van hun baan is ook onze strijd”, aldus de Vrije Bond. “De privatisering van de post heeft de werkomstandigheden erg verslechterd en de kwaliteit heeft er ook onder geleden. De totale flexibilisering van de arbeidsmarkt en de afbraak van sociale bescherming beweegt TNT ertoe om alle vaste contracten met werknemers op te zeggen. Hierdoor verliezen de TNT-werknemers elke inkomenszekerheid en volstaat één baan niet meer om in het onderhoud te voorzien. Doe mee en zet je solidariteit om in daden! Geen postbode, geen postcode!”

Harry Westerink