13 februari, Den Haag: actie tegen huisuitzetting van bewoner door woningcorporatie Hof Wonen

Op 13 februari organiseert de Bond Precaire Woonvormen (BPW) een protestactie tegen de dreigende huisuitzetting van Ben, die woont aan de Stuwstraat 58 in Den Haag. Het is de bedoeling om vanaf 8:30 uur te posten bij de voordeur van de woning om zo te voorkomen dat Ben dakloos wordt gemaakt. Woningcorporatie Hof Wonen heeft laten weten dat de geplande huisuitzetting op 13 februari doorgaat, dus het valt te verwachten dat in de loop van die dag de politie en de deurwaarder gaan langskomen om Ben dakloos te maken. De protestactie is een vervolg op de steunactie voor Ben die vandaag heeft plaatsgevonden bij het hoofdkantoor van Hof Wonen in Moerwijk.

Uit de oproeptekst van de BPW: “Ben en de BPW Den Haag eisen van Hof Wonen en de gemeente:

  • 1. Stop de geplande ontruiming en voorkom dakloosheid;
  • 2. Bied Ben herhuisvesting, net zoals de rest van de bewoners in zijn straat.

Maandag 13 februari
Vanaf 8:30 uur
Stuwstraat 58, Den Haag

We laten het niet geruisloos passeren dat mensenrechten worden geschonden door een woningcorporatie met de goedkeuring van wethouder van Volkshuisvesting Martijn Balster. Op donderdag 9 februari werd er in de gemeenteraad gedebatteerd over de motie van de SP en de HSP: “Maak bewoners van actiegebieden niet dakloos”. Zelfs na een emotioneel betoog van Ben haalde deze motie het niet door een negatief stemadvies van de wethouder en kon de motie daardoor niet rekenen op de steun van onder andere de PvdA en GroenLinks. Twee weken geleden kwam de Nationale Ombudsman met een rapport waarin aangegeven werd dat mensenrechten onvoldoende worden beschermd tijdens huisuitzettingen en er te vaak mensen, gezinnen en kinderen op straat belanden na een huisuitzetting. Dat terwijl de overheid een zorgplicht draagt en het recht op huisvesting moet waarborgen.”

Harry Westerink

Na afloop van de steunactie van 10 februari