Woningcorporatie Hof Wonen zet ook na steunactie huisuitzetting door (beeldverslag)

Ben aan het woord

Zo’n 25 mensen deden vanmorgen in Den Haag mee aan de steunactie van de Bond Precaire Woonvormen (BPW) voor de 54-jarige Ben, die aanstaande maandag uit zijn woning aan de Stuwstraat 58 dreigt te worden gezet door woningcorporatie Hof Wonen. Er waren toespraken van Ben zelf, activisten van de BPW, SP-raadslid Lesley Arp en HSP-fractievertegenwoordiger Tim de Boer. Er werden leuzen geroepen en er vond een eisenoverhandiging plaats aan een medewerker van Hof Wonen.

De actie speelde zich af op de stoep bij het hoofdkantoor van Hof Wonen aan de Loevesteinlaan 627 in Moerwijk. Drie vertegenwoordigers van de woningcorporatie kwamen uit hun kantoor naar buiten en moesten lijdzaam aanhoren hoe schandalig ze waren omgegaan met Ben. Dat leidde niet tot verandering van hun keiharde opstelling. Want een van de vertegenwoordigers van Hof Wonen maakte in een discussie duidelijk dat Ben aanstaande maandag hoe dan ook dakloos zou worden gemaakt. Zo stuurt de woningcorporatie aan op een verdere escalatie van het conflict.

In de ogen van de woningcorporatie blijft het woonruimteverdeelsysteem heilig, ook al is het zo lek als een mandje en ook al is door de afbraak van de sociale huur in de afgelopen jaren het aantal daklozen meer dan verdubbeld. De Hof Wonen-vertegenwoordiger liet ook nog huichelachtig weten dat de woningcorporatie opkomt voor kwetsbare bewoners die nu nog, in tegenstelling tot Ben, anoniem zijn, maar die ook het recht hebben om te kunnen wonen. De onderliggende moraal van zijn verhaal leek te zijn: wie in actie komt tegen dreigende dakloosheid, moet juist extra rekening houden met huisuitzetting. Daarop liet een BPW-activist weten dat de al aangekondigde protestactie aanstaande maandag bij de deur van de woning van Ben aan de Stuwstraat 58 ook zou doorgaan. De inzet daarbij is om de huisuitzetting te gaan verijdelen.

Motie

Mede met het oog op de dreigende dakloosheid van Ben dienden gisteravond de SP en de Haagse Stadspartij (HSP) tijdens de vergadering van de Haagse gemeenteraad de motie “Maak bewoners van actiegebieden niet dakloos” in. De integrale tekst van deze motie luidde:

Links drie mensen van de woningcorporatie.

“Constaterende, dat:

  • De wethouder VWZ in de vergadering van de commissie Ruimte van 27 januari 2023 heeft toegezegd om na te gaan of Hof Wonen de regels naleeft bij de bemiddeling van huurders in de Stuwstraat, naar aanleiding van signalen dat er bewoners in de Stuwstraat zijn die niet in aanmerking komen voor de urgentiestatus;
  • Hof Wonen op korte termijn een bewoner van de Stuwstraat wil laten ontruimen, omdat deze niet officieel op het huurcontract zou staan.
SP-raadslid Lesley Arp aan het woord

Overwegende, dat:

  • Er de komende jaren veel sloop-nieuwbouwplannen zijn voor sociale huurwoningen in Den Haag;
  • Voorzieningen voor maatschappelijke opvang in Den Haag overvol zijn;
  • Gemeenten en corporaties ook een zorgplicht hebben en een toename van sloop-nieuwbouw niet zou mogen leiden tot een toename van het aantal daklozen, vanwege het feit dat sommige bewoners strikt gezien niet aan de regels voor herhuisvesting voldoen (bijvoorbeeld omdat zij al ruime tijd geleden zijn ingetrokken bij een familielid, maar dit niet in het huurcontract hebben laten opnemen).

Verzoekt het college:

  • Te voorkomen dat bewoners van actiegebieden die niet aan de regels voor herhuisvesting voldoen dakloos raken;
  • Woningcorporaties te verzoeken om zo snel mogelijk gehoor te geven aan dit verzoek;
  • Samen met woningcorporaties een plan te maken om dakloosheid ten gevolge van sloop-nieuwbouwplannen te voorkomen en dit naar de raad te sturen.”
HSP-fractievertegenwoordiger Tim de Boer aan het woord

Helaas werd de motie afgewezen met 17 stemmen voor en 25 stemmen tegen de motie. Een nare sleutelrol bij de afwijzing van de motie speelden de PvdA en GroenLinks. Als neo-liberale partijen stemden ze tegen de motie, waardoor niet de vereiste meerderheid behaald kon worden. Ze verschuilden zich daarmee achter het negatieve stemadvies van PvdA-wethouder van Volkshuisvesting Martijn Blaster. In plaats van bewoners te ondersteunen die dakloos dreigen te worden gemaakt, aaien die partijen liever een sociaal-democratische gemeentebestuurder over de bol. Ook Ben was gisteravond aanwezig bij de gemeenteraadsvergadering. Hij hield daar een gloedvol betoog tegen zijn dreigende huisuitzetting. Maar de raadsleden van de PvdA en GroenLinks hielden hun poot stijf, tot woede van de deelnemers aan de actie van vanmorgen.

Harry Westerink

In discussie met de vertegenwoordigers van de corporatie