13 februari, Leiden: #Woonrevolutie

Een deel van de poster vor de woonrevolutie.

'We demand housing security for all. We demand a radically different and inclusive housing policy in which our right of housing is central. We demand the house keys back to the Sleutelstad.'

Op zondag 13 februari organiseert Woonrevolutie een demonstratie in Leiden tegen het huidige woonbeleid en voor een woning voor iedereen.

“Er heerst een kunstmatige woningcrisis in Nederland. Dit is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van overheidsbeleid. De overheid stelt namelijk ons woonrecht ondergeschikt aan belangen van beleggers en huisbazen. Zolang de overheid toestaat dat beleggers en huisbazen flink veel geld wegsluizen uit de handen van huurders die in woningnood verkeren, is er geen eerlijk woonbeleid. Het mag niet zo zijn dat er mensen zijn die meerdere woningen bezitten en hier geld aan verdienen, terwijl anderen dak- of thuisloos zijn of moeite hebben met het vinden van een passende, fatsoenlijke, zekere woonruimte”, aldus de oproep.

Zondag 13 februari
Vanaf 14:00 uur
Lammermarkt, Leiden
Facebook

“Wij eisen woonzekerheid voor iedereen. Wij eisen een radicaal ander en inclusief woonbeleid waarin woonrecht centraal staat. Wij eisen de huissleutels terug naar de Sleutelstad. Het doel van het woonbeleid moet zijn dat er geen geld wordt verdiend aan basisbehoeften. Niemand zou een tweede huis moeten hebben voordat iedereen van vaste, duurzame huisvesting is voorzien. Voor de korte termijn stellen we de volgende eisen, die in dit nieuwe jaar nog kunnen worden ingevoerd.”

De eisen luiden:

Woonzekerheid voor iedereen

Eis #1 – Mensen worden niet meer uit hun huis gezet, ook niet bij huurachterstand. De burgemeester sluit geen woningen. De politie wordt dan ook niet ingezet om huizen te ontruimen;

Eis #2 – Sociale huur wordt zo laag mogelijk, dat betekent geen winstoogmerk voor de woningcorporaties. De gemeente zorgt voor nieuwe sociale woningbouw;

Eis #3 – Alle nieuwe woningen zijn volledig toegankelijk voor iedereen en voldoen aan de strengste eisen van duurzaamheid, toegankelijkheid en gezondheid;

Eis #4 – De gemeente stopt samenwerking met antikraakbureaus, en projectontwikkelaars die tijdelijk verhuren;

Eis #5 – De gemeente, de hogeschool en de universiteit nemen hun verantwoordelijkheid voor de huisvesting van alle studenten, in het bijzonder van internationale studenten, en zorgen dat iedere student fatsoenlijk en passend onderdak heeft – ongeacht nationaliteit, afkomst, huidskleur, documenten/migratiestatus, opleidingsniveau, beperkingen, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etc.;

Inclusief woonbeleid

Eis #6 – Leiden biedt onderdak aan vluchtelingen, ook als zij zogenaamd zijn uitgeprocedeerd of ongedocumenteerd zijn. Bed, Bad, Brood komt terug;

Eis #7 – Beëindig dakloosheid. Iedereen die dak- of thuisloos is, krijgt onvoorwaardelijk vast onderdak;

Eis #8 – Kraakpanden worden niet ontruimd. De basisbehoefte aan huisvesting en woonrechten gaat boven abstract eigendom. Kraken wordt legaal;

Eis #9 – Verbeter de toegankelijkheid voor mensen die door de huidige maatschappij worden beperkt in het vinden van passende woonruimte: beëindig validisme, racisme, homofobie, seksisme, transfobie, xenofobie, klassisme. Geen Rotterdamwet in Leiden;

Eis # 10: Bied ruimte aan mensen om te wonen op manieren die bij hen en hun leefsituatie passen: denk hierbij aan wooncorporaties en andere vormen van gezamenlijk wonen die niet uitgaan van traditionele gezins- en samenlevingsvormen;

De overheid kiest voor bewoners, niet voor investeerders

Eis #11 – Een strenge huurverordening voor verhuurders. Boetes en onteigening in geval van oneigenlijk inhouden van borg, dreigen met huisuitzetting, illegale huurverhoging, discriminatie, niet houden aan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem en achterstallig onderhoud;

Eis #12 – Weer beleggers door een woonplicht en een leegstandsbelasting op te leggen in de gehele stad;

Huurders verenigen zich

Eis #13 – Als huurders verenigen we ons in woonbonden, bewonersorganisaties en belangenorganisaties om onze woonrechten terug te eisen. Huissleutels terug naar de Sleutelstad!”

Joris Hanse

Alles over de Leidse Woonrevolutie van 13 februari 2022
Aankondiging Woonrevolutie
Bewogen woonprotest in Leiden: strijd van onderop, pand gekraakt en repressieve politie
Jiska Ogier: “Wachten op een woning doet mensen met een handicap letterlijk pijn”
Your Local Pirates: “Wat niet mag, dat kan nog steeds!”
Robbert Brouwer: “Laten we veilige plekken maken van leegstaande kantoorgebouwen”
Klara: “Stop structurele uitsluiting en discriminatie van internationale studenten”
Bo Salomons: “De oplossing maken we zelf. Wij gaan ons organiseren!”
– Draadje tijdens de demonstratie op Twitter en Mastodon