Minder boosheid dan verwacht bij “Respect voor Groningen”-demonstratie

Zaterdagavond was de grote fakkeltocht in Groningen waarmee tegen de verlenging van de gaswinning werd gedemonstreerd. Jaren aan mobilisatie en opbouw van verzet tegen de gaswinning door de Groninger Bodem Beweging zorgden ervoor dat er duizenden mensen voor de fakkeltocht naar de binnenstad kwamen. Het was indrukwekkend een zo massaal protest in Groningen te zien.

Het was voor mij een vreemde ervaring om naar een protest te gaan waar het een aardig poosje duurde voordat ik ook maar iemand ontmoette die ik herkende. Meestal zijn er wel aardig wat bekende gezichten op Groningse demonstraties. Dat wijst er niet alleen op hoe groot dit protest was, maar ook dat het een heel andere invalshoek en daarmee ook een ander publiek had.

Het leek er voor mij op dat het vooral om de simpele eis van respect voor Groningen ging. Er werd niet eens expliciet om het einde van de gaswinning gevraagd. Terwijl er dus een sterk gevoel heerst dat de rijksoverheid de regio in de steek laat en niets geeft om Groningers, was dit niet ingebed in een bredere kritiek op een niet doorgevoerde energietransitie of op het door de overheid faciliteerde winstbejag van grote bedrijven.

Dat zou ook goed kunnen verklaren waarom er een breed pallet aan verschillende politieke groepen aanwezig was die normaal niet met elkaar zouden optrekken, van de Internationale Socialisten en BIJ1, de SP en PvdA, tot aan Farmers Defence Force.

Hierbij moet ik wel zeggen dat ik natuurlijk niet precies kon nagaan wat alle aanwezige mensen dachten tijdens de demonstratie. Leuzen, spandoeken en protestborden hebben niet erg duidelijk gemaakt wat voor politieke houding de aanwezigen precies hadden, ook omdat er nauwelijks leuzen werden geroepen of spandoeken en protestborden aanwezig waren.

Dat hing natuurlijk deels samen met het feit dat mensen fakkels droegen, maar dan nog kreeg ik de indruk dat het vooral de activisten waren die ik van andere protesten herkende die leuzen riepen als “Laat je horen, niet meer boren!” of “Respect voor Groningen, respect voor Grunn!”.

Al met al vond ik de fakkeltocht indrukwekkend, maar ook wat teleurstellend omdat er voor mijn gevoel een strijdbare sfeer miste. Misschien ligt dat aan mijn verwachtingen, maar het voelt alsof er nog veel moet gebeuren voordat de mensen die zaterdag aanwezig waren zo boos worden dat ze meer verandering willen dan een premier die Groningen respecteert, wat dat ook precies mag betekenen.

Nickname