13 juli, Den Haag: demonstratie ter ondersteuning van de opstand in Soedan

Bij de demonstratie van 13 juni, eveneens in Den Haag.

Op 13 juli organiseert het Soedanese Opstandcomité Nederland in Den Haag een demonstratie uit solidariteit met de voortgaande revolutie in Soedan. De tocht voert van het Malieveld naar het Plein voor de Tweede Kamer. Met een stil protest worden daar de vele slachtoffers herdacht van het geweld van het militaire regime in Soedan.

Eind 2018 brak er in Soedan een massale opstand uit tegen het militaire regime van dat land. De opstandelingen eisten het aftreden en het berechten van dictator Omar Al-Bashir en zijn handlangers. De druk op het regime werd zo groot dat Al-Bashir aan de kant werd gezet. Maar de militaire dictatuur bleef helaas in stand, en het geweld ging door. De nieuwe machthebbers traden bijzonder repressief op tegen de demonstranten, wat leidde tot veel doden en gewonden. De aanleiding voor de demonstratie op 13 juli wordt gevormd door de oproep van de Sudanese Professionals Association (SPA), de motor achter het verzet in Soedan, om op 13 juli de slachtoffers te herdenken die zijn gevallen door toedoen van het nieuwe regime. Wereldwijd eisen Soedanezen dat de militaire dictatuur in Soedan verdwijnt en dat er een burgerregering aan de macht komt. In deze strijd voor vrijheid, vrede en rechtvaardigheid spelen vrouwen een vooraanstaande rol. Vandaag werd bekend dat het regime met de oppositiekrachten een akkoord heeft gesloten. Hoe meer druk van onderop wordt uitgeoefend, hoe meer kans op de democratie waar de Soedanezen al 30 jaar voor vechten.

Zaterdag 13 juli
Vanaf 12:30 uur
Malieveld, Den Haag

Harry Westerink